Opvang

Buitenschoolse opvangAls ouder wilt u niet alleen een school die het beste bij u en uw kind past, maar ook zeker de best passende buitenschoolse opvang. Humankind (www.humankind.nl) is thuis in het bieden van verantwoorde en kwalitatieve kinderopvang. Zij zorgen voor goede huisvesting met veel buitenspeelruimte, goede hygi├źnische omstandigheden, hoge kwaliteitsnormen (HKZ certificaat) en aandacht voor de individuele ontwikkeling van uw kind. Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar na schooltijd, tijdens schoolvrije dagen en in de vakantieperiodes.

De leerlingen van de Prinseschool, locatie Prinsestraat, kunnen voor buitenschoolse opvang terecht bij 2 vestigingen van de Humankind:

BSO de Villa

BSO de Villa aan de Bisschopstraat 41 biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar van de Prinseschool. BSO de Villa is direct naast de school gevestigd. Er is dagelijks een actief sport- en spelaanbod en er is voor de kinderen de mogelijkheid om zich uit te leven in creatieve activiteiten, spelletjes, toneel of muziek. Voor het buitenspelen maakt de BSO gebruik van het ruime, veilige schoolplein van de Prinseschool.


BSO de Stadsweide

Als een kind 8 jaar wordt, stroomt het automatisch door naar BSO de Stadweide aan de Emmastraat 165. Bij BSO de Stadsweide worden, naast het reguliere aanbod van activiteiten, bijzondere artistieke en sportieve activiteiten aangeboden welke passen bij de leeftijd en belangstelling van oudere kinderen vanaf 8 jaar.

Na schooltijd gaan de kinderen onder begeleiding van een BSO groepsleidster naar genoemde locatie.


De uitgangspunten van de BSO zijn:

1

2

3

de tijd van de kinderen binnen de BSO wordt beschouwd als vrije tijd; de kinderen moeten de gelegenheid krijgen voldoende te ontspannen;

de kinderen mogen zelf kiezen welke activiteiten ze willen ondernemen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind;

begeleiding vindt plaats door professionele groepsleiders/-sters. Deze zijn gespecialiseerd in zowel de omgang met het individuele kind als groepen kinderen.

Kosten
Het gebruik van de BSO brengt kosten met zich mee. De netto kosten zijn onder andere afhankelijk van een mogelijke werkgeversbijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website van Humankind: www.humankind.nl

De opvang kan als volgt geschieden:
Volledige opvang: zowel tijdens school- als vakantieweken;
Schoolwekenopvang: alleen tijdens schoolweken;
Vakantiewekenopvang: alleen tijdens vakantieweken.

In overleg kunnen afwijkende combinaties worden gemaakt. Als u gebruik wilt maken van deze voorziening is het van belang uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden, in verband met het beperkte aantal plaatsen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met 0900 – 5 10 15 20, of kijk op www.humankind.nl

Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling
info@humankind.nl
0900 – 5 10 15 20