Naar het VO

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


Groep 8 en nu?

E

lke ouder herinnert zich de eerste schooldag van hun kind nog als de dag van gisteren. Aan de hand van papa en mama en met een te grote rugzak op werd een eerste ‘grote stap’ genomen. Uw kind maakte kennis met het ‘leren-leren’ en u als ouder met het ‘leren loslaten’. Nu is het laatste jaar op deze vertrouwde school aangebroken en is het tijd voor een nieuwe mijlpaal. De stap naar het voortgezet onderwijs.

Het kiezen van een juiste school voor uw kind is een belangrijke stap voor de toekomst van uw kind. De eerste stap was de keuze voor een goede basisschool. Een keuze die u zelf heeft moeten maken. Bij de stap naar het voortgezet onderwijs, staat u er niet alleen voor. Deze keuze kunt u samen met uw kind maken waarbij onze school u zal adviseren en begeleiden!
Schooladvies
Nu de basisvorming er bijna op zit, hebben we allen een goede kijk op de talenten en mogelijkheden van het kind. Door het leerlingvolgsysteem en de toetsresultaten weten we welk onderwijsniveau het kind aankan en hebben we een goede indruk van de leer- en werkhouding van het kind. In een gesprek tussen ouders, leerling en leerkracht, geeft de leerkracht een toelichting op het schooladvies. Door de vele gesprekken die er in de jaren hebben plaatsgevonden komt het schooladvies meestal niet als een verrassing. Mocht u onverhoopt toch moeite hebben met het gegeven schooladvies, dan willen wij benadrukken dat ondanks dat het schooladvies sinds 2015 leidend is bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs, u hierover altijd met ons in gesprek kunt gaan. We willen allen het beste voor het kind en vervolg onderwijs dat het beste bij hem of haar past!

Onderstaande illustratie geeft aan welke onderwijsniveaus en doorstroommogelijkheden er zijn.

De verschillende onderwijsniveaus
Vooraf aan de uitleg welke onderwijsniveaus er zijn, is het goed te weten dat alle leerlingen in het VMBO, HAVO of VWO starten in de onderbouw. De eerste 2 leerjaren in het VMBO en de eerste 3 leerjaren in het HAVO en VWO heten onderbouw, of ook wel brugperiode. In de onderbouw werken scholen aan zogenaamde kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten weten en kunnen. De gestelde doelen kunt u nalezen op www:ko.slo.nl/kerndoelen

Praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs leren leerlingen van 12-18 jaar door praktijkervaring op te doen. Ze leren door te doen, waarbij de theorie gekoppeld wordt aan praktische stages en opdrachten. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk en een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. Meer weten? Op www.praktijkonderwijs.nl/wat-is-praktijkonderwijs leest u meer!

VMBO
De ene leerling houdt van leren door te lezen en de andere door met de handen bezig te zijn. Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs kent 4 leerwegen die het beste passen bij jouw manier van leren. Een leerweg is een route door de school met een bepaald onderwijsprogramma die een leerling kan doorlopen. Het VMBO bereidt leerlingen voor op middelbare beroepsopleidingen (MBO).

VMBO-basis

VMBO-kader

VMBO-gemengde leerweg

VMBO-theorie

De basisberoepsgerichte leerweg, ook wel VMBO-basis of VMBO-BB is een route die bestemd is voor leerlingen die meer op de praktijk zijn ingesteld. Na deze opleiding kan er de leerling een ambacht binnen de gekozen specialisatie uitoefenen. Veelal kiezen de leerlingen er voor om nog een verdere (beroepsgerichte)opleiding te doen alvorens te gaan werken. Qua belasting is deze leerweg minder zwaar en minder uitgebreid dan de overige leerwegen.

De kaderberoepsgerichte leerweg, ook wel VMBO-kader, VMBO-KB of KBL is een route die bestemd is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen door met praktijk bezig te zijn. Naast algemene vakken wordt er een beroepsgericht programma aangeboden van minimaal 12 uur in de week. Je oefent heel gericht voor een bepaalde bedrijfstak of sector en je krijgt theorie die daarbij hoort.

De gemengde leerweg, ook wel VMBO-GL is een route die bestemd is voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. Zoals de benaming al doet vermoeden is deze opleiding een vermenging van zowel theoretisch als praktisch onderwijs. Qua niveau ligt deze opleiding dicht bij de theoretische leerweg en met een diploma van deze opleiding kun je doorstromen naar de HAVO of MBO op niveau 3 of 4.

De theoretische leerweg of ook wel VMBO-T of TL klas genoemd. Deze leerweg is er voor theoretisch ingestelde leerlingen en heeft alleen algemene vakken: Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, natuur/scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. Met een TL-diploma kun je naar het MBO (niveau 3-4) maar ook doorstromen naar HAVO 4. Deze route is het beste te vergelijken is met de MAVO van vroeger.


Meer weten over het VMBO? Kijk dan eens op www.govmbo.nl

HAVO
Het hoger algemeen voortgezet onderwijs is het op een na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De HAVO kent 5 (theoretische)leerjaren en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Ook kunnen leerlingen met een diploma doorstromen naar het VWO of een versneld MBO-traject volgen. Havisten leggen examens af in 6 verplichte vakken.

VWO
Tot het VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) behoren het atheneum en gymnasium. Het verschil tussen beide is dat op het gymnasium de leerlingen Grieks en Latijn krijgen. Het VWO duurt 6 jaar en is bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs op een universiteit. De leerlingen leggen examens af in 7 verplichte vakken.

Meer weten over het HAVO en VWO? Kijk dan eens op www.rijksoverheid.nlhavo-en-vwo


Een school die het beste bij jou past
In Enschede zijn 15 scholen in het voortgezet onderwijs. Dat is een hele reeks, maar nu we weten welk onderwijsniveau de leerling aankan en een goede indruk hebben van de leer- en werkmotivatie wordt de schoolkeuze al iets vergemakkelijkt.

Maar hoe weet je of iets bij je past? Juist, om het gevoel wat het je geeft. Het lijkt heel gemakkelijk, maar deze stap vergt veel tijd en onderzoek. We raden ouders en leerlingen aan om niet alleen informatie te vergaren via internet of brochures, maar vooral door de scholen te bezoeken. Zomaar, op afspraak of tijdens open dagen. Spreekt de sfeer van een bepaalde school je aan, sluit het onderwijsconcept aan bij je interesses, voel je je veilig, gehoord en prettig? Dan weet je dat je op je plek bent. Bezoek ook eens een open dag.

Komt u er niet uit? Wees gerust, maak een afspraak met de groepsleerkracht of locatiemanager en samen bekijken we alle opties.