MR

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


Raad van ouders en leerkrachten

O

ok meedenken over het beleid op onze school? Dan is er de MR. Bij de MR draait het om inspraak en overleg over onderwijs gerelateerde zaken.

De MR op de Prinseschool vertegenwoordigt personeelsleden en ouders en behartigt hun belangen. Samen met de directie geeft de MR inhoud aan en uitvoering van het onderwijs op onze school.

De onderwerpen waarover van gedachten wordt gewisseld zijn o.a.:
Kwaliteit van het onderwijs
Veiligheid
Verloop en samenstelling van vakkundig, gemotiveerd onderwijsteam
Begroting
Ouderbijdrage
Schooltijden en -vakanties
Huisvesting
Schoolplan

Hoe werkt de medezeggenschap?
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit over schoolse zaken voorleggen aan de MR. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Met sommige schoolbestuur besluiten moet de MR instemmen. Hierbij kunt u denken aan o.a. het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de ouderbijdrage. Zonder de instemming van de MR kan het schoolbestuur geen besluit nemen. Voor andere besluiten moet het schoolbestuur advies vragen aan de MR. Hierbij gaat het vaak over plannen die het schoolbestuur met de school heeft zoals aanstelling of ontslag van personeel.

Spreek ons aan!
De MR denkt mee op onderwijsinhoudelijk niveau en met de directie en de locatieleiding bespreken wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. We horen daarom ook graag wat jullie belangrijk vinden. Spreek ons aan op school of mail ons. We zijn te bereiken op mr@prinseschool.nl. Onze vergaderingen zijn openbaar. Geef van tevoren aan dat je wilt aansluiten.Voor andere besluiten moet het schoolbestuur advies vragen aan de MR. Hierbij gaat het vaak over plannen die het schoolbestuur met de school heeft zoals aanstelling of ontslag van personeel.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
Maandag 11 september 2023
Maandag 6 november 2023
Maandag 18 december 2023
Dinsdag 6 februari 2024
Maandag 8 april 2024
Dinsdag 18 juni 2024

MR samenstelling
De Prinseschool heeft één gezamenlijke MR, waarin alle drie de vestigingen (Daalweg, Prinsestraat en Staringstraat) zijn vertegenwoordigd. Namens elke locatie hebben twee leerkrachten en twee ouders zitting in de MR. De voorzitter van de MR is Leon Nauta (Prinsestraat), secretaris is Judith Vennegoor (Staringstraat) en Manouk ten Buren (Prinsestraat) is de penningmeester.

Personeelsgeleding:
Manouk ten Buren (Prinsestraat) Penningmeester
Kirsten Seiger (Prinsestraat) Lid
Ellen Barkel (Staringstraat) Lid
Carla te Sligte (Staringstraat) Lid/ GMR-lid
Jasper Bloemsma (Daalweg) Lid
Jorieke Schuttevaar (Daalweg) Lid
Oudergeleding:
Leon Nauta (Prinsestraat) Voorzitter
Marjolijn Stenneke (Prinsestraat) Lid
Judith Vennegoor (Staringstraat) Secretaris
Marie-Jose Brinkerink (Staringstraat) Lid
Petra Juffer (Daalweg) Lid
Bianca Martin (Daalweg) Lid/GMR-lid
Sabine Aalderink (Daalweg) Lid

In het najaar komen oudergeledingplaatsen vacant op alle drie de locaties en zijn er dus weer verkiezingen. Mocht je interesse hebben of meer willen weten over onze werkzaamheden, spreek ons dan aan of mail ons.

Jaarverslag Reglement