Kinderraad

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


Wereldburgers centraal

L

eek de wereld nog groot, toen je klein was. Dezelfde wereld wordt een stuk kleiner naarmate je groter wordt. Je leert immers nieuwe mensen kennen met andere levenstijlen en gewoonten doordat je naar school, de BSO, de scouting, sport, muziekles of iets anders gaat. Of tijdens een vakantie naar een ander land. Je kijkt televisie, you tube op een tablet of smartphone en je speelt misschien wel computerspelletjes met mensen vanuit de hele wereld.

Door de vele mogelijkheden van vandaag de dag komt de wereld een stuk dichterbij en realiseer je je dat je niet alleen een inwoner bent van je eigen land, maar ook deel uitmaakt van de rest van de wereld. Op de Prinseschool bereiden we onze leerlingen voor op dit wereldburgerschap. Zodat je je overal thuis kunt voelen en dat je je realiseert dat hetgeen je doet, effect kan hebben op de rest van de wereld.
Nadenken over keuzes die je maakt is een waardevolle gave en het is aan ons allen om hen hierbij te begeleiden. Op school doen we dat niet alleen middels de aangeboden lesstof, schoolcultuur of manier van grenzeloos leren. Nee, we gaan hierbij een stap verder. We helpen de kinderen om zich ook een verantwoorde wereldburger te voelen! En dát kan in de Kinderraad.

“We vinden het belangrijk te weten wat er in de kinderen omgaat”

Kinderen staan centraal op onze school. We vinden het belangrijk te weten wat er in de kinderen omgaat, naar ze te luisteren wat hen bezighoudt en er vervolgens met elkaar mee aan de slag te gaan. Kinderen worden zo gestimuleerd na te denken over allerdaagse dingen op school en zich daarvoor in te zetten. Zo leren ze om beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun rechten en belangen en te uiten wat er in hun omgaat. Door de Kinderraad leren en zién ze in de praktijk dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen! Ze realiseren zich dat ze een stem hebben en mee tellen op onze school!
Hoe werkt dat in de praktijk?
Elk jaar vormt zich een nieuwe Kinderraad. Uit alle 8 groepen die er op onze school zijn, wordt per groep één leerling democratisch gekozen. De door de groep aangewezen vertegenwoordiger behartigt de belangen van de groep in de Kinderraad. Eén leerling in de raad wordt tot (kinder)voorzitter gekozen en een begeleider vanuit school treedt op als secretaris. Eén keer in de twee weken komt de 19-koppige Kinderraad van de Prinsestraat bij elkaar. Met hun frisse en originele kijk op zaken hebben ze het over benodigdheden voor school of de schoolomgeving, maar ook over serieuze onderwerpen zoals pesten, schoolbeleid en actualiteiten. De achterban in de klas blijft betrokken doordat de notulen van de vergadering in de klas worden voorgelezen, doorgesproken en aangevuld met nieuwe ideeën voor de volgende vergadering.

Spelenderwijs en op een plezierige manier doen kinderen ervaring op met vergaderen. Praten en denken ze mee over een onderwerp, leren ze onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

Met financiële hulp van MR of OV, maar ook door sponsor activiteiten die de raad zelf organiseert kunnen ze uiteindelijk de wens(en) van de leerlingen in vervulling laten gaan.