Voor ouders

Praktische informatie voor ouders


O
p dit deel van de website vindt u informatie die gedurende het schooljaar van pas kan komen.


Zo vindt u de schoolgids, jaarkalender en andere documenten terug onder Documenten en downloads.

Wilt u meer betrokken zijn bij onze school? Dan kunt u zich opgeven voor de Medezeggenschapsraad of Oudervereniging, u leest er meer over op deze pagina’s.

Komt het einde van de basisschool voor u en uw kind in zicht? Dan staat u er niet alleen voor! Na 8 jaar hebben we samen al een hele historie en afscheid nemen valt altijd zwaar. Een goede begeleiding naar het vervolg onderwijs vinden wij dan ook minstens zo belangrijk. U vindt tips op pagina naar het Voortgezet Onderwijs.

Gecharmeerd van onze school? Ga voor meer informatie naar voor nieuwe ouders. Hier vindt u handige weetjes over wendagen, wat heb je naast een brooddoosje en drinkbeker nog meer nodig en kunt u een kijkje nemen in de kleuterklas. Enthousiast geworden? Neem contact op met onze locatieleider

Wij proberen zo volledig mogelijk te zijn. Mist er toch nog informatie? Laat het ons weten!