Schoolvakanties en -tijden

Binnen is beginnenVanaf 08.15 uur is er pleinwacht aanwezig op onze school en daarmee toezicht. Bij het klinken van de bel mogen de kinderen om 08.20 uur naar binnen. De lessen in de klassen starten om 08.30 uur en geldt de regel: binnen is beginnen.
Dagen Tijden
Maandag 08.30 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.15 uur
Continurooster
Op de Prinseschool hanteren wij het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school de zelfmeegenomen lunch nuttigen.

Schoolvakanties 2020 / 2021
Herfstvakantie ma 12-10-2020 tot vr 16-10-2020
Kerstvakantie ma 21-12-2020 tot vr 01-01-2021
Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 tot vr 26-02-2021
Goede Vrijdag Vr 02-04-2021
Pasen ma 05-04-2021
Koningsdag di 27-04-2021
Meivakantie ma 03-05-2021 tot vr 07-05-2021
Verlenging meivakantie inclusief Hemelvaart ma 10-05-2021 tot vr 14-05-2021
Pinksteren ma 24-05-2021
Zomervakantie ma 12-07-2021 tot vr 20-08-2021Vrije dagen en studiedagen schooljaar 2020-2021
Woensdag 26-08-2020 Studiedag alle leerlingen zijn vrij
Vrijdag 02-10-2020 Studiedag leerkrachten groep 8 (alleen groep 8 leerlingen zijn vrij)
Vrijdag 13-11-2020 Vrije vrijdag alle leerlingen vrij
Vrijdag 12-03-2021 Vrije vrijdag alle leerlingen vrij
Dinsdag 23 -03-2021 Consentdag alle leerlingen vrij
Vrijdag 18-06-2021 Vrije vrijdag alle leerlingen vrij
Vrijdag 09-07-2021 Vrije vrijdag alle leerlingen vrij

Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.