Schoolvakanties en -tijden

Binnen is beginnenVanaf 08.15 uur is er pleinwacht aanwezig op onze school en daarmee toezicht. Bij het klinken van de bel mogen de kinderen om 08.20 uur naar binnen. De lessen in de klassen starten om 08.30 uur en geldt de regel: binnen is beginnen.
Dagen Tijden
Maandag 08.30 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.15 uur
Continurooster
Op de Prinseschool hanteren wij het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school de zelfmeegenomen lunch nuttigen.
Schoolvakanties
Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari 2024 t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Koningsdag (op zaterdag) 27 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 t/m 5 mei 2024
Extra week meivakantie 6 t/m 8 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli 2024 t/m 1 september 2024


Vrije dagen en studiedagen
19 oktober 2023 studiemiddag: leerlingen om 12.15 uur vrij
10 november 2023 studiedag: leerlingen vrij
1 maart 2024 studiedag: leerlingen vrij
20 maart 2024 Consentdag: leerlingen vrij
15 april 2024 studiemiddag: leerlingen om 12.15 uur vrij
21 juni 2024 studiedag: leerlingen vrij
19 juli 2024 studiedag: leerlingen vrij
Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling
  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.