Oudervereniging

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd dat we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt...dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"


Schakel tussen ouders en school

A

ls ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Denkt u maar aan meehelpen bij sport-en spelactiviteiten, vieringen of uitstapjes. Liever deelname in een overlegorgaan? Dan is de oudervereniging wellicht iets voor u!

Alle ouders/verzorgers van kinderen op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt het bestuur van de oudervereniging gekozen. Het bestuur bestaat conform de statuten uit gekozen ouders en vertegenwoordigers vanuit het schoolteam.

Het bestuur van de oudervereniging van onze school is actief in het organiseren en/of ondersteunen van festiviteiten en activiteiten die buiten het reguliere onderwijsprogramma worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan de kennismakingspicknick aan het begin van het schooljaar, halloween, sinterklaas, kerst, paasontbijt, internationale avond e.d., maar ook hoofdluisbestrijding of verkeersveiligheid rond school.

Plezier en betrokkenheid
De oudervereniging stelt zich ten doel het plezier in de schooltijd van kinderen te vergroten en de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie te bevorderen.
De oudervereniging vergadert minstens 8 keer per jaar en begin oktober vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats, waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. In deze vergadering geeft de OV een toelichting op de activiteiten en het financieel beleid van het afgelopen jaar, worden OV leden gekozen en de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.

Wat wordt er bekostigd met mijn ouderbijdrage?
De ouderbijdrage wordt ingezet om ‘ontspannende’ activiteiten te bekostigen of om een financiele bijdrage te leveren voor activiteiten, onderhoud en/of aanschaf van materialen waarvoor het Ministerie geen geld beschikbaar stelt:
Picknick in het park; kennismakingspicknick als aftrap nieuwe schooljaar met muziek, activiteit en versnapering voor (nieuwe)ouders en kinderen
Dag van de leerkracht; creatieve gift voor leerkrachten van onze kinderen
Kinderboekenweek; financiele bijdrage ter bevordering van het lezen
Halloween; inrichting school in halloween sfeer en traktatie voor kinderen
Sinterklaas feest; intocht, cadeautjes en traktatie voor kinderen
Schaatsen; financiele bekostiging van deze sportieve activiteit, drinken en versnapering
Kerst; inrichting school in kerstsfeer en ouder/verzorger kerstbijeenkomst
Paasontbijt; ontbijt voor de kinderen
Verkeersweek; financiele bijdrage voor veiligheidsactiviteiten en traktatie
Internationale avond; inrichting, materiaal, drinken en versnapering ten behoeve van internationale grondslag van onze school
Koningsspelen; materiaal, drinken en gezonde traktatie
Avond4Daagse; drinken en gezonde versnapering voor ouders/verzorgers en kinderen
Kinderraad; financiele bijdrage voor aanschaf materialen of sport- en speeltoestellen
Hoofdluisbestrijding; aanschaf materiaal om luizen te bestrijden
Afscheidboeken groep 8; persoonlijk herinneringsboek aan 8 jaar basisschool
Zonnige schooldag; ijsje op het plein

U ziet, met een relatief klein bedrag kunnen we redelijk veel realiseren voor onze kinderen! Uw ouderbijdrage is vrijwillig, maar zeer welkom! De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage en wij benadrukken dat we bij alle werkzaamheden en activiteiten die de oudervereniging uitvoert, het belang en plezier van het kind centraal staat!

Uw hulp is onmisbaar!
Een grote school als de Prinseschool kan niet zonder hulp van ouders! Helpt u liever direct in de klas van uw zoon of dochter? Wellicht is klassenouder iets voor u! U bent dan de directe schakel tussen de groepsleerkacht en de ouders/verzorgers van kinderen in de klas.

Liever vrijblijvend helpen?
Dan is uw hulp meer dan welkom bij uitstapjes naar het theater, bibliotheek, museum, voortgezet onderwijs, maar ook als voorleesouder of helpende hand bij creativiteitslessen, sport-en speldagen, festiviteiten of toernooien.

Meld u zich gerust aan via de groepsleerkracht of via de schoolleiding!