Opvang

Buitenschoolse opvangAls ouder wilt u niet alleen een school die het beste bij u en uw kind past, maar ook zeker de best passende buitenschoolse opvang. Kinderopvang Humankind (www.humankind.nl) is thuis in het bieden van verantwoorde en kwalitatieve kinderopvang. Zij zorgen voor goede huisvesting met veel buitenspeelruimte, goede hygi├źnische omstandigheden, hoge kwaliteitsnormen (HKZ certificaat) en aandacht voor de individuele ontwikkeling van uw kind. Buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar na schooltijd, tijdens schoolvrije dagen en in de vakantieperiodes.

De leerlingen van de Prinseschool, locatie Staringstraat, kunnen voor buitenschoolse opvang terecht bij 2 vestigingen van de Kinderopvang Humanitas REGIO SKE:

BSO De Harlekijn

Aan de Multatulistraat aan de rand van de binnenstad ligt BSO De Harlekijn.De BSO beschikt over drie groepsruimtes, een prachtige buitenruimte en een ruime keuken.Tevens kan zij gebruik maken van het plein van de Prinseschool aan de Staringstraat.


BSO de Harlekijn

BSO de Harlekijn werkt thema- en leeftijd gericht. Dit biedt ruimte voor veel verschillende activiteiten.Door de variatie is er altijd wel iets te doen is wat bij uw kind pastNa schooltijd gaan de kinderen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar genoemde locatie.De uitgangspunten van de BSO zijn:

1

2

3

de tijd van de kinderen binnen de BSO wordt beschouwd als vrije tijd; de kinderen moeten de gelegenheid krijgen voldoende te ontspannen;

de kinderen mogen zelf kiezen welke activiteiten ze willen ondernemen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat aansluit bij de ontwikkeling en behoeften van het kind;

begeleiding vindt plaats door professionele groepsleiders/-sters. Deze zijn gespecialiseerd in zowel de omgang met het individuele kind als groepen kinderen.

Kosten
Het gebruik van de BSO brengt kosten met zich mee. De netto kosten zijn onder andere afhankelijk van een mogelijke werkgeversbijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website van Humankind: www.humankind.nl

De opvang kan als volgt geschieden:
Volledige opvang: zowel tijdens school- als vakantieweken;
Schoolwekenopvang: alleen tijdens schoolweken;
Vakantiewekenopvang: alleen tijdens vakantieweken.

In overleg kunnen afwijkende combinaties worden gemaakt. Als u gebruik wilt maken van deze voorziening is het van belang uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden, in verband met het beperkte aantal plaatsen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met 0900 – 5 10 15 20, of kijk op www.humankind.nl

Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling
info@humankind.nl
0900 – 5 10 15 20