Groep 7

Entree!

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd dat we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt...dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"


K

om binnen in dit op één na laatste jaar op de basisschool! Een jaar waarbij het accent op jouw talent ligt! Jij kan en mag laten zien wie je bent en wat je kunt!

Maar …het is ook een uitdagend, spannend en pittig jaar! Op veel fronten. Je bent nu niet meer klein, maar ook niet de oudste. Je zit er echt tussenin. Ook op persoonlijk vlak zien we je groeien. Je krijgt meer en meer een eigen identiteit en een eigen mening. Die geef je graag. Gewild of ongewild, subtiel of soms wat ongevoelig. Waardoor er soms onbedoelde ‘conflicten’ ontstaan. Maar met een flinke dosis gezonde humor wordt dit snel weer in het juiste perspectief gezet!

“Je wordt ‘maatje’ en helpt groep 1-2-3 met (voor)lezen en knutselen of handenarbeid.”

Dit jaar krijg je een heleboel nieuwe rekensommen. Procenten, breuken, inhoudsmaten, vergelijkingen, staartdelingen en noem maar op. Alles zal de revue passeren.

Ook zul je even moeten wennen aan nieuwe spellingsregels, ontleden en woord-en werkwoordpakketten. Taal en lezen blijven hoog op de agenda staan, net als het maken van werkstukken of het geven van spreekbeurten. Wist je trouwens dat je in groep 7 in blokletters mag schrijven? Zo kun je je eigen handschrift ontwikkelen! Wat je misschien erg leuk vindt, is dat je actief wordt betrokken bij de begeleiding van groep 1-2 en 3 kinderen. Je wordt ‘maatje’ en helpt ze met (voor)lezen en knutselen of handenarbeid. Je ervaart hierbij om verantwoordelijkheid te dragen en wat het betekent om iets op een juiste wijze uit te leggen aan jongere kinderen.

Met topografie is nu continent Europa aan de beurt. Hierbij leer je niet alleen welke landen tot de Europese Unie behoren, maar ook kijken we naar het landschap en de mensen.

De titel van groep 7 is niet zomaar uitgekozen. Eén van de hoogtepunten dit jaar is de entreetoets. Een bijzonder moment, want deze CITOtoets telt deels mee met het schooladvies voor het snel naderende vervolgonderwijs. Tijdens deze toets wordt er kennis gevraagd die de kinderen in de jaren ervoor al hebben opgedaan.

Nu het einde van de basisschool in zicht komt, krijg je ook verkeersles. Verkeersregels, verkeersborden en praktijk verkeerssituaties komen nu aan bod. En dat sluit je af met het verkeersexamen. Wil je oefenen? Ga dan regelmatig op de fiets naar school of naar je sport. Je zult zien dat je dan vol zelfvertrouwen aan het verkeer kunt deelnemen.

Net als in groep 6 ga je op schoolkamp, hét uitje van het jaar! Alleen… ditmaal ga je niet 1 nachtje weg, maar een heel weekend en niet met een auto of een bus…nee, op je eigen fiets!