Groep 6

Yes, wij zijn nu bovenbouwers!

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd dat we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt...dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"


V

anaf groep 6 zit je officieel in de bovenbouw. Het einde van je basisschool carriere komt steeds meer in zicht. Maar we nemen liever nog geen afscheid van je, want er staat dit jaar nog genoeg op het programma om met plezier te leren!

“Je maakt dit jaar ook een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp waar je je helemaal in mag verdiepen!”

Dat lezen belangrijk is, dat weet je al heel lang. Maar omdat de teksten in de rekensommen, de begrijpend lezen teksten en andere oefeningen steeds langer worden, blijven we hier hard aan oefenen. Lezen is leuk en soms ben zo zo enthousiast over een boek dat je dat graag met anderen wilt delen. Daarom houden we dit jaar boekbesprekingen! Je mag je klasgenoten dan vertellen waarom het boek hebt gekozen, wat je er zo leuk aan vindt en waarom ze het ook moeten gaan lezen. Je vertelt over de auteur, de uitgeverij en degene die de tekeningen in het boek heeft gemaakt, dat noemen we illustraties. Natuurlijk mag je ook een spannende, verdrietige of hilarische passage voorlezen. Kortom, het is joúw moment om je klasgenoten te overtuigen waarom ze dit boek ook eens moeten gaan lezen.

We besteden ook veel tijd aan Begrijpend Lezen. Je begrijpt vast al waarom. Juist, onder andere de teksten in de verhaaltjessommen worden langer en er komen soms best moeilijke woorden in voor. Omdat de goede som uit het verhaal te halen is het belangrijk dat je begrijpt wat je leest en weet wat je wel en niet moet gebruiken om een antwoord te krijgen. We leren je goede en handige strategieën maar vergeet vooral niet dat áls je iets niet begrijpt, dat je om hulp vraagt! Je juf of meester helpt je écht graag!

Met rekenen ga je staartdelingen maken en leer je breuken. Weet je dat je breuken heel handig kunt leren met LEGO? Probeer het thuis maar eens! Optellen en aftrekken wordt uitgebreid van 1.000 naar 100.000. En bij het vermenigvuldigen en delen werk je met hogere getallen en ga je onder elkaar rekenen leren. Je leert ook hoe je getallen met komma kunt gebruiken en lezen. Als we het hebben over milliliters, centiliters, deciliters of grammen hebben, vraag je moeder maar eens of je een taart mag bakken of een recept mag koken. Je zult zien, dan heb je dit héél gauw onder de knie! In groep 6.

Lezen en schrijven horen een beetje bij elkaar. Je maakt dit jaar ook een werkstuk over een zelfgekozen onderwerp waar je je helemaal in mag verdiepen! Natuurlijk maak je er een mooie voorkant bij. Want dat hoort ook bij het creatieve proces!

In groep 6 ga je ook beginnen met zinnen ontleden. Je leert over werkwoorden, persoonsvormen, onderwerp en zinsdeel.

Ook zul je steeds zelfstandiger leren te worden en beter gaan plannen. Dat moet ook wel want je krijgt nu regelmatiger huiswerk mee. Je hebt namelijk je dictees, tafeltoetsen, werkstuk, boekbespreking, topo toetsen en Anglia om voor te bereiden. Ja, er is genoeg te doen als bovenbouwer!

Ter afsluiting van het jaar ga je voor het eerst op schoolkamp! Je gaat met z’n allen een nachtje logeren in een kampeerboerderij, je begrijpt dat wordt gezellig en één groot feest!