Groep 5

Topo toppers

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd dat we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt...dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"


J

e zit alweer in de laatste groep van de middenbouw! In groep 5 begin je écht met aardrijkskunde! Dit vak kwam je samen met geschiedenis, natuur en techniek al tegen bij IPC, maar in groep 5 krijg je er topografie bij. Met topografie leer je plaatsen en gebieden. Je maakt als het ware een kaart in je hoofd van de wereld. Hierdoor kun je straks aardrijkskunde beter begrijpen.

“Zes weken later krijg je een écht internationaal erkent certificaat uitgereikt”

Ook heel spannend en interessant zijn de IPC thema’s dit jaar. Want aan de hand hiervan leer je terug te reizen in de tijd. De tijd van jagers, Romeinen, ridders, Middeleeuwen en de archeologische vondsten daarvan en door naar ontdekkingsreizigers en avonturiers. Je leert hoe Nederland er vroeger uitzag, hoe mensen in Europa leefden, je krijgt zo meer vat op het begrip tijd.

Bij de IPC thema’s is er ook ruim aandacht voor natuur en techniek. Je bezoekt misschien wel een techniekmuseum, je mag de wereld achter de computer verkennen en je leert meer over je eigen lichaam. Want dát is pas een ingenieuze ‘machine’!

Met rekenen gaan we ook een stap verder. We leren nu plus en min sommen tot 1.000, we leren de telrij t/m 10.000. We gaan verder met de tafels, delen, meten en meetkunde. Je leert klokkijken op een analoge en digitale klok. En je leert rekenen (gepast betalen en geld terugkrijgen) met munt- en briefgeld tot en met 100 euro.

Met taal krijg je allerlei taaloefeningen om de spellingsregels beter onder de knie te krijgen en we gaan zelf verhalen schrijven! Misschien schuilt er wel een schrijver/schrijfster in jou?! En weet je dat een verhaal een begin, midden en einde heeft.

Natuurlijk is er ook veel ruimte om te lezen. Boeken lezen, maar ook Begrijpend Lezen. Je kunt straks heel goed het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe verklaren van een verhaal.

In groep 5 gaan we ook een stap verder met Engels. Je krijgt namelijk: Anglia. Het creatieve Angliaproject is een aanvulling op ons normale Engelse programma. In groep 5 maakt iedereen een instaptoets om je Engelse niveau te bepalen. Je oefent tijdens de (klasoverschrijdende) Anglia instructie-uren op school en thuis met oefen examens of woordenlijsten. In april maken we met z’n allen, ieder op z’n eigen niveau, een Anglia examen. Deze wordt opgestuurd naar het Chichester College in Engeland waar het nagekeken wordt. Ongeveer 6 weken later krijg je een écht internationaal erkent certificaat uitgereikt waarop staat aangegeven welke score je hebt behaald. Hoe cool is dát!

Als huiswerk zul je regelmatig dictees mee naar huis krijgen om te leren. Ook voor topografie staan de provincies en wateren op het programma. En wie weet heb je een leuke hobby, sport of ander interessant onderwerp waarover je je klasgenoten wilt informeren. Dat kan dan tijdens je spreekbeurt.