Groep 3

Ik ga naar groep 3!

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd dat we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt...dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"


D

e overgang van de kleutergroep naar groep 3 is best groot voor sommige kinderen. Zo start je de dag niet in de kring maar aan je een eigen tafel en stoel. Deed iedereen in groep 1-2 nog allemaal verschillende dingen tegelijk, nu ben je één groep en krijg je met de hele klas les. Maar…het stoerste verschil is, dat je nu geen ‘oudste kleuter’ meer bent, maar een écht schoolkind!

“Wist je dat je in groep 3 ook al veel meer over de wereld om je heen leert?”

Voor de zomervakantie heb je al even kennis mogen maken met je nieuwe groep, het nieuwe lokaal en met je nieuwe leerkracht. En nu ben je er klaar voor om écht te leren lezen, rekenen en …te schrijven!

We beginnen met leren lezen. Dit doen we bij ons op school volgens de Veilig Leren Lezen methode. Deze methode geeft jonge lezers de beste basis voor het technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en de leesbevordering. Je zult zien dat je al gauw woorden als ik-maan-roos-vis-aan-pen enz. leert lezen! Lezen is leuk, want wat je op papier leest gaat als het ware ‘leven’ in je gedachte. Je maakt dus eigenlijk je eigen film in je hoofd! Hoe cool is dát! We maken in groep 3 veel leeskilometers en als je thuis ook iedere dag lekker leest met papa of mama, merk je al gauw dat je het steeds beter kan!

We besteden ook veel aandacht aan het in een groep kunnen functioneren en het ontwikkelen van talenten van kinderen. Vaardigheden als luisteren, samen delen en overleggen, plannen en keuzes maken, op je beurt wachten en kunnen uitleggen belangrijk.

Met de Wereld in Getallen leer je goed rekenen. We besteden veel aandacht aan tellen, splitsen, verdubbelen en halveren. En we maken kennis met cijfer-en rekensymbolen en de telrij tot 100, we maken plus en min sommen t/m 20, we spiegelen en leren al een beetje klokkijken en met geld omgaan.

Een nieuw vak is schrijven. De letters die je in groep 1-2 hebt geleerd mag je nu zélf leren schrijven! Dat doen we door middel van Pennenstreken. Schrijven lijkt misschien in deze digitale wereld niet meer zo van belang, maar niets is minder waar! Schrijven heeft grote invloed op het leren. Wat je opschrijft, automatiseert en blijft dus ‘hangen’. Het leren schrijven helpt ook bij het leren lezen. Het is dan ook fijn dat Pennenstreken gekoppeld is aan de methode Veilig Leren Lezen. Dus elke letter die ze leren lezen, wordt op dezelfde dag ook geleerd te schrijven!

Wist je dat je in groep 3 ook al veel meer over de wereld om je heen leert? Door de IPC thema’s ontdekken we meer over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en verkeer.

Gelukkig is het in groep 3 niet alleen maar hard werken. Er is ook nog genoeg tijd voor (buiten)spelen, gym, muziek, toneel, dans, tekenen en handvaardigheid. Want samen bezig zijn is heel belangrijk!