Groep 1-2

Welkom wereldverkenner!


Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd dat we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt...dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"


Veilige en vertrouwde opvang
Als je bij de groep 1-2 binnenloopt zie je naast een hoop gezelligheid ook allemaal vrolijke, spelende kinderen. En dat moet ook, want het scheppen van een veilige, blije en vertrouwde omgeving is onze prioriteit. We zingen veel liedjes in het Nederlands en Engels, we leren al wat letters, er worden verhalen voorgelezen, we spelen poppenkast, we rijmen en op deze manier is er spelenderwijs al heel veel aandacht voor de taalontwikkeling. Maar bovenal: de kinderen (en de leerkrachten) genieten hiervan!

F

ijn dat je er bent! Bij ons in groep 1-2 gaat je ontdekkingstocht gewoon spelend door! Want wij geloven dat als je plezier hebt, je je leefwereld nóg beter kunt uitbreiden. Dus wereldverkenner…ben je nieuwsgierig wat je allemaal gaat ontdekken in groep 1-2? Lees maar eens mee!


“In groep 1-2 wordt een stevig fundament gelegd voor de rest van de basisschool!”

Stevig fundament
Onderschat het belang van een groep 1-2 niet. Want juist in groep 1-2 wordt een stevig fundament gelegd voor de rest van de basisschool! Door het voorlezen breiden kleuters hun woorden uit, maar als we er een ‘spel’ van maken waarbij de kinderen in hun handen moeten klappen als ze een bijvoorbeeld het woord ‘brand’ horen en bij het woord ‘brandweer’ stampen met de voeten en bij het horen van het woord ‘brandweerauto’ ‘tu-ta-tu’ gaan zeggen dan oefenen we ongemerkt de luistervaardigheid en het leggen van verbanden.

Ziet het klappen van de lettergrepen er misschien grappig uit, met deze (klankherkennings)oefening wordt een belangrijke stap gezet naar het leren lezen in groep 3. En zo gaat het ook met rekenen. Ze leren niet alleen tellen en getallen herkennen en begrijpen, maar herkennen straks ook kleuren en vormen en weten ook wat en waarom iets bij elkaar hoort. Ze leren te ordenen naar grootte, het rangschikken van voorwerpen en vergelijken en nog veel meer!

We besteden ook veel aandacht aan het in een groep kunnen functioneren en het ontwikkelen van talenten van kinderen. Vaardigheden als luisteren, samen delen en overleggen, plannen en keuzes maken, op je beurt wachten en kunnen uitleggen belangrijk.

Ook bij de kleuters werken met IPC thema’s. Elk thema duurt ongeveer 6-8 weken en aan de hand van het thema delen wij activiteiten als taal, rekenen, Engels, gymnastiek, kunstzinnige oriëntatie en de sociaal en maatschappelijke vaardigheden in. Alle activiteiten en/of uitstapjes staan dan in het teken van het thema en ook richten we de klas en de verschillende hoeken (bouw-, ontdek-, speel-, zand of waterhoek) hier op in.

We maken ook veel tijd vrij voor bewegingsactiviteiten als buitenspelen en klim-en klauter gym. Omdat onze kleuters heerlijk creatief zijn en boordevol ideeën zitten, werken we graag aan de tafels zodat ze naar hartenlust kunnen knutselen met papier, knippen, vouwen, plakken, verven, kleien of bouwen met Knexx of Kapla enz.

Mede doordat jonge kinderen zo heerlijk enthousiast en leergierig zijn, maakt het lesgeven in deze groepen niet alleen dankbaar werk, maar elke dag weer tot een feestje!