Missie en visie

Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


Grenzeloos leren; een sterke basis

W

ij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school, ze het naar hun zin hebben en dat ze plezier hebben in leren.

Het is dan ook onze missie om iedereen een sterke basis te bieden door ze onderzoekend en ontdekkend, grenzeloos te laten leren. Hier is zowel het lesaanbod als de cultuur van

de Prinseschool op afgestemd. We bieden kinderen de lesstof die bij hun niveau past en dagen ze uit om het maximale uit zichzelf te halen. Zo ervaart ieder kind een gevoel van accomplishment en komen hun talenten tot uiting. Bovendien leren kinderen hoe sociale verbanden werken, binnen de veilige en prettige omgeving van onze school.

Onze visie op onderwijs

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en ieder kind kan excelleren. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind
zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan.

Leren door onderzoeken en ontdekken

Vanaf het moment dat kinderen geboren worden leren kinderen vooral door te ontdekken en uit te proberen. Zodra ze kunnen praten, leren zij door vragen te stellen. Bij ons op school gaan we verder in deze ontwikkeling.
Samen ontdekken we wat ze willen, wat ze kunnen en hoever ze kunnen komen. Het is onze taak om ze een stevige basis te geven en ze, prachtig als ze zijn, als krachtige personen over te dragen aan het Voortgezet Onderwijs.

Onze opdracht:

Wij zijn een basisschool met internationaal karakter die kwalitatief hoogwaardig tweetalig Nederlands-Engels onderwijs biedt. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfkritische, respectvolle mensen die hun leercapaciteiten optimaal benutten.
De verwachtingen van onze kinderen maar ook van onszelf zijn hierbij hoog. Op alle vlakken investeren we in hun ontwikkeling want het is aan ons om de kinderen te leren hun eigen talenten te kennen en te benutten, zodat ze die in de wereld kunnen uitdragen.

Dit zijn wij:

Betrokken

Grenzeloos

Wereldburgers

De manier waarop we met kinderen omgaan is toch wel de belangrijkste reden om voor de Prinseschool te kiezen. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst van hun kinderen. Dat nemen we heel serieus en de contacten met ouders en kinderen zijn voor ons dan ook van groot belang.

Onze school is een vrijplaats waar kinderen al hun talenten leren kennen en zich kunnen toeleggen op wat hen interesseert. Daarom nemen we vragen van kinderen serieus en moedigen initiatieven aan. Door deze aanpak te combineren met IPC en de opbrengstgerichte vakken (taal, spelling, rekenen, begrijpend en technisch lezen) kunnen kinderen, binnen de spelregels, normen en waarden van onze school, grenzeloos kunnen profiteren van wat de wereld hen te bieden heeft. Met grenzeloos leren bieden we kinderen een sterke basis.

We verkennen en ontdekken samen de wereld. Door kinderen op een positieve manier in aanraking te brengen met een schat aan culturen, religies en fenomenen, bereiden we hen voor op het wereldburgerschap. De eigenschap om met een open blik naar de wereld te kijken en een eigen mening te vormen over wat je ziet, is van grote waarde.


tweetalig onderwijs | hoogwaardig Engels
school met internationaal karakter
Toetsen en Anglia examens vanaf groep 5
Naschoolse opvang door de SKE
Een internationale omgeving met ruim 25 nationaliteiten
Het bevorderen van intercultureel begrip en respect
Nadruk op individuele kwaliteiten en talent
Moderne en veilige schoolpleinen
Toegewijde medezeggenschapsraad en oudervereniging