Kwaliteit

Uw kind, onze school = hun toekomst


O
nze leerlingen staat aan het begin van hun schoolcarriere. De tijd die zij bij ons op school zijn is bepalend voor hun vervolgopleiding en uiteindelijke carriere. Het leveren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het op een positieve manier uitdagen van onze leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.
Kwaliteit is onze prioriteit
We werken dan ook voortdurend aan kwaliteitsverbetering. U merkt dat ongetwijfeld aan onze hedendaagse lesmethoden, de duidelijk gestelde leerdoelen, onze gepassioneerde en vakbekwame leerkrachten, de veilige en uitdagende leer- en speelomgeving en het goed functionerende zorgsysteem.

Toch houdt het hier voor ons niet op. Om kwaliteit te bieden kijken we vooral naar onze leerlingen en proberen hen optimaal in hun (individuele) onderwijsbehoeften te voorzien, maar ook zorgen we voor een energiegevend en prestatie bevorderend werkklimaat en investeren in ontwikkeling van onze leerkrachten.

Want leerkrachten en de passie voor het vak onderwijs spelen een cruciale rol in kwaliteitsonderwijs. Elke dag werken ze er samen met de leerlingen hard aan. En met succes, want ons onderwijsconcept waarbij we kinderen op een positieve manier in aanraking brengen met een schat aan culturen, religies en fenomenen en door hen voor te bereiden op het wereldburgerschap heeft de Onderwijsinspectie in 2011 –vierjaarlijks periodiek kwaliteitsonderzoek- ons onderwijsconcept als buitengewoon goed beoordeeld. Deze beoordeling houdt ons scherp en daagt ons uit om ook bij onszelf het maximale eruit te halen en nóg beter in ons vak te worden.

Wij hechten veel waarde aan uw mening over de kwaliteit van ons onderwijs! Loop daarom gerust eens binnen bij onze locatiemanager, immers het gaat om ons belangrijke einddoel:
uw kind, onze school = hun toekomst!

”Wij hechten veel waarde aan uw mening over de kwaliteit van ons onderwijs!”