Historie

De geschiedenis van het lerenL
es krijgen op de Prinseschool is best bijzonder. Niet alleen vanwege het internationale karakter van onze lessen, maar omdat onze prachtige school al meer dan 100 jaar oud is en ook nog de enige openbare school in Enschede is met de status Rijksmonument!
Met een rijke historie die zelfs teruggaat naar 1911, is de Prinseschool een begrip in Enschede. De school heette toen nog geen Prinseschool, maar School B2 en was tijdelijk gevestigd in het hulpschoolgebouw op Hoog en Droog.

“Pas in 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, kreeg onze school de naam Prinseschool”


Met een rijke historie die zelfs teruggaat naar 1911, is de Prinseschool een begrip in Enschede. De school heette toen nog geen Prinseschool, maar School B2 en was tijdelijk gevestigd in het hulpschoolgebouw op Hoog en Droog.

Het was in die tijd gebruikelijk om scholen onder te verdelen in genummerde scholen, waar gewone vakken van het lagere onderwijs werden gegeven, en de geletterde scholen, zoals School B2, waar kinderen meer vakken kregen als basis en opgeleid werden voor een verdere opleiding in het middelbaar of gynasiaal onderwijs.

Ons monumentale schoolgebouw aan de Prinsestraat is ontworpen door Jonkheer A.H. op ten Noort en werd in augustus 1913 in gebruik genomen. Vandaag de dag prijkt de tekst ‘Openb. Lagere School B2’ nog statig op de gevel van onze school.

Pas in 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, kreeg onze school de naam (2e) Prinseschool. De naam was redelijk voor de hand liggend want de straat heette al sinds 1907 de Prinsestraat, vernoemd naar prins Hendrik de man van Koningin Wilhelmina.

Groot verdriet was er op de Prinseschool toen er begin augustus 1941 geen Joodse leerlingen meer welkom waren op school. De Duitse bezetter vond dat ze naar een Joodse school moesten, waar ze onderwezen werden door Joodse leerkrachten. Gedurende september 1944 tot de bevrijding was de school gevorderd door de Duitsers. 5 van de 17 Joodse leerlingen van de (1e en 2e) Prinseschool stierven in Auschwitz.

Het was in de tijd gebruikelijk dat enkel kinderen van 6 tot 12 jaar onderwijs kregen, pas in 1962 kreeg onze school een kleuterklas. In 1985 veranderde de naam van onze school in Openbare Basisschool ‘De Stadsweide’ vanwege de samenvoeging van kleuter- en lager onderwijs.

Door de aanwezigheid van grote internationale bedrijven in de regio, stromen er vanaf 1975 steeds meer leerlingen in uit alle delen van de wereld. Al gauw blijkt er vraag te zijn naar opvang in Engelse taal en start de Prinseschool in 1992 met een Internationale groep. Dit blijkt een gouden greep en het Engelse onderwijs wordt in 1994 doorgevoerd voor alle leerlingen. Vanaf 1999 wordt de Prinseschool meer en meer een openbare school met een internationaal karakter. Er worden native speakers aangesteld, Engels wordt een instructietaal, geintegreerd bij bepaalde vakken en worden er Anglia-exams afgenomen.

Met de komst van een nieuwe schooldirectie in 2000 veranderde de organisatie van de school aanzienlijk, maar het kwalitatieve hoogwaardige onderwijs is en blijft speerpunt van de school!

In februari 2002 werd een gedeelte van onze school door brand verwoest. De wederopbouw starte snel en gelukkig kon de school in augustus van hetzelfde jaar weer open en kreeg ook haar oude naam terug: de Prinseschool. De school is inmiddels ook flink uitgebreid door nieuwbouw, een tweede vestiging aan de Staringstraat 15 in de wijk het Zeggelt en een derde vestiging aan de Daalweg in de wijk Hogeland.

De daaropvolgende jaren stonden in het teken van vernieuwingen op de Prinseschool. Zo volgde in 2007 de opening van de International School Twente, verbonden aan de Prinseschool. Deze afdeling verhuisde in 2011 naar locatie Daalweg. Als kers op de taart werd de Prinseschool in augustus 2008 erkend als Internationaal Georienteerde Basisschool door de Nederlandse overheid (of ministerie van Onderwijs??), een erkenning die slechts voor 11 scholen in Nederland geldt.

Sinds 2009 wordt er op de Prinseschool lesgegeven volgens het IPC (International Primary Curriculum), een internationaal onderwijsprogramma dat niet alleen staat voor leren rond een spannend en interessant thema met duidelijke leerdoelen, maar ook werken volgens een gestuctureerde wijze. Het IPC wordt gegeven op 1400 scholen in 66 landen en het stimuleert kinderen om beter te leren, zowel kinderen die extra uitgedaagd mogen worden als kinderen die extra ondersteuning en motivatie nodig hebben.

Hiermee biedt de Prinseschool al meer dan 100 jaar een stevige basis voor wereldverkenners!