Pre school

The Little Prince


Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


Veilige en vertrouwde opvang
Dé manier om te leren en de wereld te ontdekken is: spelend! Want spelen geeft kinderen plezier! Op onze preschool kijken we goed naar onze kinderen, we luisteren naar ze en bieden nieuwe, interessante dingen aan die aansluiten bij het kind. Maar ze krijgen ook ruimte om zelf te experimenteren, te ontdekken en te oefenen. Als kinderen iets lukt, dan delen we in de blijdschap. Als iets niet gelijk lukt stimuleren we ze om vol te houden en als de vaardigheid nog te moeilijk is geven we ze complimenten voor de inzet. We praten samen, we geven ze verantwoordelijkheid om mee te denken en te beslissen. Onze begeleiding bij het spelenderwijs leren en ontdekken gebeurt in een veilige en vertrouwde omgeving waarbij de kinderen óók kennis maken met de Engelse taal.

V

anaf het moment dat kinderen geboren worden en eigenlijk daarvoor al, leren kinderen. Leren is namelijk veel meer dan leren lezen of rekenen op school. Kinderen zijn veelal van nature enorm nieuwsgierig en gemotiveerd om nieuwe dingen te leren. En als ze iets nieuws beheersen zijn ze enorm trots op zichzelf en dát is goed voor hun zelfvertrouwen!


Waarom kiezen voor vroegtijdig Engels?
Jonge kinderen komen al vroeg in hun leventje in aanraking met de Engelse taal. Denk maar aan de muziek die wordt gedraaid thuis, televisie programma’s, internet en computerspelletjes, maar ook zinnetjes en uitdrukkingen die wij hebben
overgenomen uit de Engelse taal als bijvoorbeeld ‘I love you’ of ‘Bye bye’. Bij preschool The Little Prince doen onze peuters op een speelse wijze ervaring op met de Engelse taal, immers gesprekjes voeren hoeft natuurlijk nog niet, dát komt later op de basisschool pas.


Maar zo’n eerste ervaring met een andere taal op een jonge leeftijd geeft meer
voordelen dan je wellicht in eerste instantie zou denken:


1

2

3

4

5

6

Het vermogen om een vreemde taal naast je moedertaal te leren is het grootst vanaf jonge leeftijd

Het enthousiasme en motivatie om een vreemde taal te leren is hoger bij jonge kinderen dan op latere leeftijd

Jonge kinderen hebben nog geen moeite met het uitspreken van bepaalde klanken en pakken de uitspraak makkelijk op

Het vermogen om een vreemde taal naast je moedertaal te leren is het grootst vanaf jonge leeftijd

Vreemde talen leren op jonge leeftijd geeft een routine van efficiënt denken en algemeen probleemoplossend vermogen, toepasbaar bij het leren van andere nieuwe talen

Het respect voor andere talen en culturen wordt vergroot en ze krijgen meer zelfvertrouwen om de wereld tegemoet te treden. Immers, de taaldrempel om met anderstaligen in contact te komen wordt door vroegtijdig Engels sterk verlaagd


samenwerking

Hiermee sluit de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang Enschede en de internationaal geörienteerde Prinseschool prachtig op elkaar aan. Wij hopen dan ook de doorlopende Engelse leerlijn van uw kind te mogen voortzetten in groep 1-2 van de Prinseschool!