Groep 3

Ik ga naar groep 3!D

e overgang van de kleutergroep naar groep 3 is best groot voor sommige kinderen. Zo start je de dag niet in de kring maar aan je een eigen tafel en stoel. Deed iedereen in groep 1-2 nog allemaal verschillende dingen tegelijk, nu ben je één groep en krijg je met de hele klas les. Maar…het stoerste verschil is, dat je nu geen ‘oudste kleuter’ meer bent, maar een écht schoolkind!

“Wist je dat je in groep 3 ook al veel meer over de wereld om je heen leert?”

Voor de zomervakantie heb je al even kennis mogen maken met je nieuwe groep, het nieuwe lokaal en met je nieuwe leerkracht. En nu ben je er klaar voor om écht te leren lezen, rekenen en …te schrijven!

We beginnen met leren lezen. Dit doen we bij ons op school volgens de Veilig Leren Lezen methode. Deze methode geeft jonge lezers de beste basis voor het technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken en luisteren en de leesbevordering. Je zult zien dat je al gauw woorden als ik-maan-roos-vis-aan-pen enz. leert lezen! Lezen is leuk, want wat je op papier leest gaat als het ware ‘leven’ in je gedachte. Je maakt dus eigenlijk je eigen film in je hoofd! Hoe cool is dát! We maken in groep 3 veel leeskilometers en als je thuis ook iedere dag lekker leest met papa of mama, merk je al gauw dat je het steeds beter kan!

We besteden ook veel aandacht aan het in een groep kunnen functioneren en het ontwikkelen van talenten van kinderen. Vaardigheden als luisteren, samen delen en overleggen, plannen en keuzes maken, op je beurt wachten en kunnen uitleggen belangrijk.

Met de Wereld in Getallen leer je goed rekenen. We besteden veel aandacht aan tellen, splitsen, verdubbelen en halveren. En we maken kennis met cijfer-en rekensymbolen en de telrij tot 100, we maken plus en min sommen t/m 20, we spiegelen en leren al een beetje klokkijken en met geld omgaan.

Een nieuw vak is schrijven. De letters die je in groep 1-2 hebt geleerd mag je nu zélf leren schrijven! Dat doen we door middel van Pennenstreken. Schrijven lijkt misschien in deze digitale wereld niet meer zo van belang, maar niets is minder waar! Schrijven heeft grote invloed op het leren. Wat je opschrijft, automatiseert en blijft dus ‘hangen’. Het leren schrijven helpt ook bij het leren lezen. Het is dan ook fijn dat Pennenstreken gekoppeld is aan de methode Veilig Leren Lezen. Dus elke letter die ze leren lezen, wordt op dezelfde dag ook geleerd te schrijven!

Wist je dat je in groep 3 ook al veel meer over de wereld om je heen leert? Door de IPC thema’s ontdekken we meer over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en verkeer.

Gelukkig is het in groep 3 niet alleen maar hard werken. Er is ook nog genoeg tijd voor (buiten)spelen, gym, muziek, toneel, dans, tekenen en handvaardigheid. Want samen bezig zijn is heel belangrijk!