Groep 1-2

Welkom wereldverkenner!
Veilige en vertrouwde opvang
Als je bij de groep 1-2 binnenloopt zie je naast een hoop gezelligheid ook allemaal vrolijke, spelende kinderen. En dat moet ook, want het scheppen van een veilige, blije en vertrouwde omgeving is onze prioriteit. We zingen veel liedjes in het Nederlands en Engels, we leren al wat letters, er worden verhalen voorgelezen, we spelen poppenkast, we rijmen en op deze manier is er spelenderwijs al heel veel aandacht voor de taalontwikkeling. Maar bovenal: de kinderen (en de leerkrachten) genieten hiervan!

F

ijn dat je er bent! Bij ons in groep 1-2 gaat je ontdekkingstocht gewoon spelend door! Want wij geloven dat als je plezier hebt, je je leefwereld nóg beter kunt uitbreiden. Dus wereldverkenner…ben je nieuwsgierig wat je allemaal gaat ontdekken in groep 1-2? Lees maar eens mee!


“In groep 1-2 wordt een stevig fundament gelegd voor de rest van de basisschool!”

Stevig fundament
Onderschat het belang van een groep 1-2 niet. Want juist in groep 1-2 wordt een stevig fundament gelegd voor de rest van de basisschool! Door het voorlezen breiden kleuters hun woorden uit, maar als we er een ‘spel’ van maken waarbij de kinderen in hun handen moeten klappen als ze een bijvoorbeeld het woord ‘brand’ horen en bij het woord ‘brandweer’ stampen met de voeten en bij het horen van het woord ‘brandweerauto’ ‘tu-ta-tu’ gaan zeggen dan oefenen we ongemerkt de luistervaardigheid en het leggen van verbanden.

Ziet het klappen van de lettergrepen er misschien grappig uit, met deze (klankherkennings)oefening wordt een belangrijke stap gezet naar het leren lezen in groep 3. En zo gaat het ook met rekenen. Ze leren niet alleen tellen en getallen herkennen en begrijpen, maar herkennen straks ook kleuren en vormen en weten ook wat en waarom iets bij elkaar hoort. Ze leren te ordenen naar grootte, het rangschikken van voorwerpen en vergelijken en nog veel meer!

We besteden ook veel aandacht aan het in een groep kunnen functioneren en het ontwikkelen van talenten van kinderen. Vaardigheden als luisteren, samen delen en overleggen, plannen en keuzes maken, op je beurt wachten en kunnen uitleggen belangrijk.

Ook bij de kleuters werken met IPC thema’s. Elk thema duurt ongeveer 6-8 weken en aan de hand van het thema delen wij activiteiten als taal, rekenen, Engels, gymnastiek, kunstzinnige oriëntatie en de sociaal en maatschappelijke vaardigheden in. Alle activiteiten en/of uitstapjes staan dan in het teken van het thema en ook richten we de klas en de verschillende hoeken (bouw-, ontdek-, speel-, zand of waterhoek) hier op in.

We maken ook veel tijd vrij voor bewegingsactiviteiten als buitenspelen en klim-en klauter gym. Omdat onze kleuters heerlijk creatief zijn en boordevol ideeën zitten, werken we graag aan de tafels zodat ze naar hartenlust kunnen knutselen met papier, knippen, vouwen, plakken, verven, kleien of bouwen met Knexx of Kapla enz.

Mede doordat jonge kinderen zo heerlijk enthousiast en leergierig zijn, maakt het lesgeven in deze groepen niet alleen dankbaar werk, maar elke dag weer tot een feestje!