Historie

Historie

Een geschiedenis van leren.

De Prinseschool is opgericht in 1911, geopend in 1913 en genoemd naar Prins Hendrik.

Het was een basisschool voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Vanwege gebeurtenissen als de eerste en tweede wereldoorlog stagneerde de groei, maar de Prinseschool bleef kwaliteitsonderwijs leveren voor volgende generaties.

Vele jaren heette de school: “Openbare Basisschool De Stadsweide”. In 2002 werd de school gedeeltelijk verwoest door brand. Bij de heropening kreeg de school haar naam weer terug. “Prinseschool”.

Met de komst van een nieuwe schooldirectie in 2000 veranderde de organisatie van de school aanzienlijk.

De Prinseschool voegde aan haar lesprogramma een tweetalige opleiding toe, met het Anglia-Examen.

In 2007 opende de school haar internationale afdeling” Internationale School Twente”.en kreeg van het ministerie van onderwijs haar formele status als Internationale School.

http://istwente.com/index.php/About-us/Welcome.html

In 2000 telde de school 198 lln. Inmiddels biedt de school internationaal onderwijs op drie locaties aan rond de 800 leerlingen, beschikt de school over vier buitenschoolse opvanglocaties, een preschool ‘The Little Prince”, en een voorschool “Early Birds”, De kinderen kunnen van 7.30 uur tot 18.00 uur op school terecht. De school heeft een continurooster zonder tussenschoolse opvang. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Oudersvan de internationale School Twente betalen een schoolfee van E 2500.- per jaar. Aan de Nederlandtalige afdelingen van de Prinseschool zijn behalve een geringe ouderbijdrage geen kosten verbonden.