Aanmelden

Wanneer u dit digitale formulier heeft ingevuld ontvangt u het papieren aanmeldingsformulier thuis.

Wij adviseren u om rond de eerste verjaardag van uw kind, uw kind aan te melden voor onze school. Meer informatie over de procedure rondom inschrijvingen vindt u in onderstaande link.

 

Locatie (verplicht)

Achternaam van kind (verplicht)

Voorvoegsel

roepnaam

Voornamen

Geboortedatum

Geslacht

Nationaliteit

Geboorteland

Aanvangsdatum

Heeft u al kinderen op de Prinseschool?

Zo ja, naam een groep

Verzorgers naam

Adres

Woonplaats

Gemeente

Uw email (verplicht)

Telefoon