Directeur Prinseschool

Astrid Dijkstra

“Good schools, like good societies and good families, celebrate and cherish diversity.”

Deborah Meier

I

n essentie komt het er in school op neer dat alle beslissingen en acties uitgevoerd gedurende de schooldag in het belang van de leerlingen zijn. Het is goed te zien dat ons team handelt vanuit deze filosofie en dat zowel ouders als leerlingen dit dagelijks ondervinden.”

Diversiteit in het algemeen, zeker ook culturele diversiteit, wordt bij ons op school gekoesterd. De input van al onze families verbetert en versterkt ons internationale bewustzijn. Ik geloof in ouderbetrokkenheid bij schoolactiviteiten en waardeer de feedback van de gehele community. De opvoeding van onze leerlingen kent drie gelijkwaardige partners: de leerling zelf, de ouders en de school. Zij werken samen om deze opvoeding veilig te stellen.  De communicatie tussen deze drie partners is open en toegankelijk.

Op de Prinseschool werken we vanuit het Internationaal Primary Curriculum. Een fantastisch onderwijsprogramma. Great Learning, Great Teaching, Great Fun! Het IPC-concept gebaseerd op leren van vaardigheden binnen thema’s vormt het hart van alles wat we doen. We zijn hard op weg een IPC geaccrediteerde school te worden. Van de wereldwijd 1900 IPC-scholen zijn er maar 14 geaccrediteerd. In juni 2016 wordt de Prinseschool naar alle verwachting de eerste Nederlandstalige IPC geaccrediteerde school. Mieke van Vliet en haar team aan de Daalweg werken momenteel naar de IPC accreditatie in juni toe. Een historische gebeurtenis van internationaal formaat!

Met de verhuizing van de Internationale School Twente naar het Veldkampplantsoen stabiliseert de Prinseschool. Op de drie locaties Prinsestraat, Staringstraat en Daalweg huisvesten we onze Nederlandse leerlingen. De systemen staan, we werken nu en de komende jaren aan onze onderwijskwaliteit door ons verder te scholen in IPC en Engels. Hierbij streven we ernaar het ethos en communitygevoel van de internationale Prinseschool intact te houden. Ons team is niet alleen klaar voor deze uitdaging maar omarmt deze volledig. Persoonlijk wil ik leerkrachten, leerlingen en ouders bedanken voor de warme, goede leeromgeving die we hier met elkaar hebben gecreeerd en hoop ik nog een aantal jaren de school te dienen.

terug naar wie is wie