Schoolvakanties en -tijden

Binnen is beginnenVanaf 08.15 uur is er pleinwacht aanwezig op onze school en daarmee toezicht. Bij het klinken van de bel mogen de kinderen om 08.20 uur naar binnen. De lessen in de klassen starten om 08.30 uur en geldt de regel: binnen is beginnen.
Dagen Tijden
Maandag 08.30 – 14.45 uur
Dinsdag 08.30 – 14.45 uur
Woensdag 08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 14.45 uur
Vrijdag 08.30 – 12.15 uur
Continurooster
Op de Prinseschool hanteren wij het continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag op school de zelfmeegenomen lunch nuttigen.
Schoolvakanties
Herfstvakantie Ma 17-10-2022 t/m Ma 17-10-2022
Kerstvakantie Ma 26-12-2022 t/m Vr 06-01-2023
Voorjaarsvakantie Ma 27-02-2023 t/m Vr 03-03-2023
Pasen Vr 07-04-2023 t/m Ma 10-04-2023
Meivakantie inclusief Koningsdag Ma 24-04-2023 t/m Vr 05-05-2023
Hemelvaart Do 18-05-2023 en Vr 19-05-2023
Pinksteren Ma 29-05-2023
Zomervakantie Ma 24-07-2023 t/m Vr 01-09-2023


Vrije dagen en studiedagen
Donderdag 16-03-2023 Alle leerlingen vrij (Consentdag)
Vrijdag 23-06-2023 Alle leerlingen vrij
Vrijdag 23-06-2023 Alle leerlingen vrij
Vrijdag 21-07-2023 Alle leerlingen vrij (laatste dag voor zomervakantie)
Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling
  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.