Onze school

Daalweg
Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"

Bekijk onze vestiging aan de Daalweg met een virtuele tour:

 

http://tour.periview.nl/338_consent/prinseschool_daalweg/tour

Speerpunten Prinseschool


1. internationaal karakter | IPC

logo ipc_bw
S

inds 2008 werken we op de Prinseschool met het International Primary Curriculum, kortweg IPC. Dit is een een integraal, thematisch en creatief leerplan voor leerlingen van 4-12 jaar en richt zich op de creatieve en zaakvakken binnen het basisonderwijs. Het IPC is opgebouwd uit onderwijs- en persoonlijke leerdoelen voor elk vak en speelt in op de steeds kleiner wordende wereld.


Dit projectmatige curriculum heeft een hoog spelenderwijs-leren inslag en stimuleert hiermee de gehele ontwikkeling van een kind met een duidelijke focus op:
de sociaal emotionele ontwikkeling 
leren door te doen
stimuleren van ‘deep level thinking’ door ontdekkend en onderzoekend leren
Hiermee past het IPC met haar ‘great learning, great teaching, great fun’ goed bij de visie van en de cultuur binnen de Prinseschool.
Dit eigentijdse curriculum legt ook nadruk op Internationalisering wat naast het opbrengstgericht werken centraal staat in ons internationaal geörienteerde onderwijsconcept. Aan de hand van internationale leerdoelen leren we onze leerlingen respectvol en bewust met elkaar en met anderen om te gaan en samen te werken. Ook leren de kinderen een kritische mening over globale kwesties te vormen die tijdens de IPC thema’s behandeld worden.

2. tweetalig onderwijs | ANGLIA

logo anglia
H

et internationale karakter van de Prinseschool wordt niet alleen gekenmerkt door het van oorsprong Engelstalig lesprogramma van IPC, maar ook door ons tweetalige onderwijs. Al jarenlang wordt er op onze school al vanaf groep 1 spelenderwijs Engelse les gegeven. Per leerjaar wordt het Engels uitgebreid waarbij er ook schoolvakken in het Engels worden gegeven.Om onze leerlingen naast het volgen van de reguliere Engelse lessen een voorsprong te geven in het vervolgonderwijs, zijn wij als school aangesloten bij het Anglia network. In de Anglia lessen staat de verdieping van de Engelse taal en cultuur, spreekvaardigheid en het samenwerken centraal. Voor elke leerling, op een eigen niveau. Na het jaarlijkse examen ontvangt de leerling voor deze prestatie een internationaal erkend certificaat van het behaalde niveau. Ook wordt er tijdens de lessen tijd besteed aan het verbeteren van de Engelse kijk- en luister vaardigheden door o.a. Engelse schooltelevisie te kijken en nodigen we native speakers uit om in de groepen te spreken.

3. blended learning | T-PACK

logo lended learning
C

omputers, ipads, tablets… het zijn hulpmiddelen die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. Ook op de Prinseschool nemen internet, social media en deze hulpmiddelen een belangrijke plaats in. Het goed en veilig leren omgaan hiermee en gebruik maken van de vele mogelijkheden maakt dan ook onderdeel uit van de algemene ontwikkeling van onze leerlingen maar ook onze medewerkers op school.


Daarom hebben we ons ICT-beleid vormgegeven op basis van het T-PACK model. T-PACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge en dit heeft weer betrekking op de specifieke deskundigheid van de leerkracht om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerlingen met behulp van ICT. Dus ICT als een middel en niet als een doel op zich. Bij T-PACK staat blended learning voor een didactisch gefundeerde aanpak waarbij klassikale, digitale en informele leervormen geïntegreerd worden ingezet. De leerdoelen worden centraal gesteld en daarbij wordt een passende techniek gezocht. Zo ontstaat er een uitgekiende mix van offline en online leren.