29
mrt
2016
0

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 – nummer 9 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman en Eelco Jager

Bijzondere data & activiteiten

25 september Vrije vrijdag (alle leerlingen zijn vrij)

30 september Versieren school voor de Kinderboekenweek van 19.00-20.00uur

28 september Europese Dag van de talen

1 oktober START kinderraad

5 oktober Dag van de leraar

7 oktober Start Kinderboekenweek

Algemene ledenvergadering OV 9.00uur in de teamroom

Inspiratiedag IPC locatie Daalweg

8 oktober Rondleiding vanaf 9.00uur voor nieuwe ouders

14 oktober Versieren school voor Halloween vanaf 8.30uur

19 oktober t/m 23 oktober Herfstvakantie

30 oktober Halloween

1 november Week van respect

Volgende nieuwsbrief verschijnt op: Donderdag 29 oktober2015

Nieuws vanuit school

IPC Inspiratiedag

Woensdag 7 oktober vindt een van de twee jaarlijkse IPC Inspiratiedagen plaats op de Prinseschool, locatie Daalweg. Mieke van Vliet, locatieleider Daalweg, organiseert deze dag, bedoelt voor leerkrachten en directie van IPC scholen in Nederland.

Leren en verbinden zijn de centrale thema’s van de IPC Inspiratiedagen.

Studiedag Welbevinden en betrokkenheid

De studiedag van donderdag 10 september was echt een topdag.

Na een korte introductie door Ernst Bohlmeijer hield Ludo Heylen, onderwijsdeskundige van de Katholieke Universiteit van Leuven een inspirerend betoog.

Kern van zijn verhaal was de grote mate van invloed die de leerkracht heeft op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen, de twee kernindicatoren voor een positieve ontwikkeling van kinderen.

Via de link een filmpje met Ludo:

Luizencommissie

De luizencommissie is op zoek naar ouders die willen helpen bij de luizencontroles in de verschillende groepen. De controles vinden elke maandag na de vakantie plaats. Als u wilt helpen met het controleren wilt u zich dan opgeven bij de groepsleerkracht.

Schoolactiviteiten

Herdenking Twentse razzia

Op 10 september was de herdenking van de Twetse razzia van 13 en 14 september 1941. Wij willen ouders, leerkrachten en leerlingen bedanken die aanwezig waren tijdens deze herdenking. Het is altijd weer een bijzonder moment.

TV Enschede was aanwezig en heeft verschillende opnames gemaakt. Via de onderstaande link kom je bij de nieuwsuitzending van TV Enschede. Prinseschool | info@prinseschool.nl | www.prinseschool.nl 2

http://www.tvenschedefm.nl/tv-enschede-nieuws-donderdag-10-september-2015/tvgemist/item?f8yAdpKCrkXe4Qkwaj2fHg

Mini- Hatwalk

In de week van 10 september hebben de leerlingen van groep 7 gewerkt aan de Mini-Hatwalk. De Mini-Hatwalk is een hoeden-ontwerpwedstijd en onderdeel van het Prinsjesfestival dat van 10 t/m 15 september in Den Haag werd georganiseerd. Net als in de voorgaande edities heeft het Prinsjesfestival een provincie als partner, dit jaar is dat Overijssel. Tijdens de ontwerpwedstrijd ontwierpen leerlingen van groep 7 van twintig scholen in Overijssel hun eigen hoed. Vanaf 8 september waren de genomineerde kinderen (de beste twee per locatie) en hun hoed per school bekend en te vinden op www.jijenoverijssel.nl/minihatwalk. Op zaterdag 12 september presenteerden deze jonge ontwerpers hun creatie tijdens de mini-hatwalk in het Johan de Withuis in Den Haag. Een jury koos daar het beste ontwerp.

Zaterdag 12 september gingen ook de 6 genomineerde Prinseschoolleerlingen per bus naar Den Haag voor de grote finale. Dit waren Nina en Sammy van de Daalweg, Bella en Thijs van de Prinsestraat en Tess en Chris van de Staringstraat. Chris heeft de tweede plaats behaald tijdens deze finale. Alle genomineerde kandidaten Hartelijk Gefeliciteerd!

Singelloop

Tijdens de singelloop werd ook het Twentsscholenkampioenschap gehouden. Hierbij is de Prinseschool locatie Prinsestraat op de tweede plaats geeindigd. De uitslag is gebaseerd op de drie snelste lopers van school. Dit waren Kayhan, Justina en Jushua, super gedaan!

Ik wil alle leerlingen die hebben meegedaan bedanken voor hun sportieve prestaties.

Volgende week komt de organisatie een beker uitreiken en wordt er een cheque overhandigd van €150.00. Deze cheque wordt besteed aan sport-en spelmateriaal voor alle kinderen van de school.

ART BRUT

De tweede Art-Brut expositie was vorige week in Hengelo. Tijdens deze expositie kon je onder andere kunst bewonderen van kunstenaars met een verstandelijke beperkingen. Leerlingen van de groepen 5 en 6 hebben de expositie bezocht en hebben zelf ook kunst gemaakt. Prinseschool | info@prinseschool.nl | www.prinseschool.nl 3

Dag van de talen

Op maandag 28 september besteden we aandacht aan de Europese Dag van de Talen.

Binnen de klassen gaan de kinderen aan het werk met de Engelse spelletjes die zijn aangeschaft om het Engels te verrijken. Tijdens het spelletjes circuit komen verschillende spelletjes aan bod waarbij de kinderen spelenderwijs oefenen met het praten in Engels, ook oefenen ze verschillende woorden en zinsconstructies. Door op deze manier te oefenen met Engels hopen we het plezier in het spreken van Engels te vergroten.

Kinderboekenweek “Raar maar waar”

Raar, maar waar! Dat is het motto van de Kinderboekenweek 2015, die draait om natuur, wetenschap en techniek. Op onderzoek uitgaan en te weten willen komen hoe de wereld in elkaar zit is een natuurlijke drijfveer van kinderen. Tijdens deze Kinderboekenweek gaan we met dat thema aan de slag!

Op woensdag 7 oktober is de start van de Kinderboekenweek. De leerlingen van de groepen 8 zullen in alle groepen proefjes doen. Tijdens deze week bedenken de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een onderzoeksvraag “wonderquestion”. Studenten van de Universiteit Twente helpen de leerlingen antwoord te geven op de onderzoeksvragen. De vragen en antwoorden kunt u terug lezen op de ramen van de teamroom, the “wonderwall”

Tijdens de Kinderboekenweek is er in alle groepen een boekentafel aanwezig met boeken rond het thema “raar maar waar” De leerlingen mogen voor deze tafel ook hun eigen boeken meenemen.

Wij willen tijdens de Kinderboekenweek opa’s en oma’s uitnodigen om voor te lezen. Volgende week hangt er een schema bij de klaslokalen waarop opa’s en oma’s zich kunnen inschrijven.
image007

OV

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 07 oktober 2015 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Oudervereniging plaats. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

De vergadering begint om 09.00 uur in de teamroom aan de Prinsestraat. Er wordt aandacht besteed aan de (financiële) afsluiting van het afgelopen schooljaar en de activiteiten invulling van het nieuwe schooljaar. Tevens zal afscheid worden genomen van aftredende bestuursleden en zullen nieuwe en herkiesbare leden worden voorgesteld.

Wij hopen u allen te treffen op woensdag 7 oktober 2015!

Aankleding school

Om de activiteiten wat meer te laten leven in school gaan de leden van de oudervereniging en de leerkrachten de school versieren. Hiervoor hebben we door het schooljaar heen verschillende momenten gepland. Voor het versieren hebben we extra hulp nodig. Mocht u willen helpen bij het versieren van de school, dan kunt u zich aanmelden bij de baliemedewerkers. De eerste versieravond is voor de Kinderboekenweek op 30 september om 19.00uur. Wij willen die avond een vlaggenlijn maken van verschillende strips. Als u oude strips heeft en deze beschikbaar wilt stellen dan mag u deze afgeven bij de baliemedewerkers. Het versieren voor Halloween gebeurt op woensdag 14 oktober om 8.30uur.

Naschoolse activiteiten

Sport en Spel

Sport en Spel Instuiven gaan weer van start. Op woensdag 16 september starten we weer met de wekelijkse instuif in de Performance Factory. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen voor 0,50 cent sporten. Vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur zijn de kinderen welkom. Op donderdag 17 september starten we weer met de wekelijkse instuif op OBS La Res. Er zijn geen kosten verbonden aan de instuif op OBS La Res. Kinderen van groep 1 t/m 4 zijn welkom van 14.30 uur tot 15.15 uur. Kinderen van groep 5 t/m 8 zijn welkom van 15.15 uur tot 16.00 uur. Graag zien we je weer op de instuiven. Prinseschool | info@prinseschool.nl | www.prinseschool.nl 4

Vakantierooster schooljaar 2015-2016 Herfstvakantie

ma. 19-10-2015 t/m vr. 23-10-2015

Kerstvakantie

ma. 21-12-2015 t/m vr. 1-1-2016

Voorjaarsvakantie

ma. 29-2-2016 t/m vr. 4-3-2016

Goede vrijdag

vr. 25-3-2016

2e Paasdag

ma. 28-3-2016

Meivakantie

ma. 25-4-2016 t/m vr 6-5-2016

2e Pinksterdag

Ma. 16-5-2016

Zomervakantie

ma. 18-7-2016 t/m vr 26-8-2016