1
dec
2016
0

Nieuwsbrief november 3016

Nieuwsbrief november 2016 – nummer 3 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 48

Bijzondere data & activiteiten

Datum

Activiteit

21 november

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 8 tot 20.30 uur

22 november

Rapportgesprekken groepen 1 t/m 8 tot 17.00 uur

23 november

Rapport mee naar huis

25 november

Studiedag

De leerlingen zijn deze dag vrij

5 december

Sinterklaasviering tot 12.30 uur

15 december

Schoolschaatsen groepen 3 t/m 8

21 december

Kerstmarkt van 12.30 uur tot 14.00 uur

22 december

Kerstdiner van 17.00 uur tot 18.30 uur

Nieuws vanuit school

Rapportgesprekken

Op maandag 21 en dinsdag 22 november zullen na schooltijd de rapportgesprekken plaatsvinden. Vanaf woensdag 16 november kunt u zich hiervoor inschrijven via de Digiduif. Onder het kopje oudergesprekken kunt u kiezen voor één van de openstaande tijden. Meer informatie hierover ontvangt u in een aparte Digiduif.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om het rapportgesprek op maandag 21 of dinsdag 22 november te kunnen voeren, dan kunt u in overleg met de leerkracht van uw kind op een andere dag een moment hiervoor inplannen.

Halloweenviering

Op maandag 31 oktober hebben wij op school Halloween gevierd met de leerlingen. De leerlingen hebben een gezellige dag gehad met een griezelige modeshow en Halloweenactiviteiten in de groep.

Ook hebben alle leerlingen deze dag een heerlijke lunch gekregen. De oudervereniging heeft tijdens dit feest gezorgd voor broodjes knakworst en fruitspookjes na.

Wij willen via deze weg de oudervereniging en alle hulpouders bedanken voor het verzorgen van deze heerlijke lunch.

Verkeerssituatie rond de school

Om het naar-huis-gaan veiliger te maken voor de leerlingen, hebben wij een werkgroep opgericht om te kijken hoe we de verkeerssituatie rondom de school zouden kunnen verbeteren. In de week van 16 tot en met 20 januari 2017 zullen wij een verkeersweek organiseren, waarbij onder andere de verkeerssituatie rondom de school en de verkeersveiligheid van de leerlingen centraal staan.

Dit organiseren we in samenwerking met leerkrachten, de wijkagent, handhaving en de kinderraad. Ook willen we hier ouders bij betrekken. We willen graag ouders die actief mee willen helpen om de verkeerssituatie rondom school veiliger te maken. Mochten er ouders zijn die deel willen nemen aan de werkgroep, neem dan contact marjoleinkr@prinseschool.nl.

Project Dagje Sinterklaas

Met onze school gaan we deelnemen aan het project ‘Dagje Sinterklaas 053’.

Het project dagje Sinterklaas houdt in dat ieder kind een dagje Sint wordt, door iets van hem of haar zelf te geven aan een ander. Leerlingen kiezen iets van hun eigen speelgoed uit waar ze te oud voor zijn geworden of waar ze niet meer mee willen spelen. Deze cadeaus worden dan door de Sint aan andere kinderen uit Enschede geschonken die het minder thuis hebben. Meer informatie over de deelname van onze school volgt in een aparte Digiduifbrief.

3D printer groep 8

De groepen 8 zijn onder leiding van meneer Jasper E en de vader van Elize uit groep 8B begonnen met het bouwen van een 3D printer voor de school. Het frame en de motoren van de printer zijn al in elkaar gezet en geïnstalleerd. De groepen 8 proberen de 3D printer voor de Kerstvakantie helemaal gereed voor gebruik te maken.

Hieronder een kleine impressie van de vorderingen van de bouw:

image005

image006Atelier

Sinds een aantal weken is ons handwerkatelier in gebruik. De leerlingen uit de groepen 8 en van de IST zijn onder begeleiding van een aantal enthousiaste vrijwilligers begonnen met het leren omgaan met handwerkmateriaal en het maken van dingen van stof en dergelijke.

De gehele school zal hier uiteindelijk gebruik van gaan maken. Hieronder een impressie van het handwerkatelier:

image013 image010


Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Kerstvakantie zaterdag 24-12-2016 tot en met zondag 08-01-2017

Voorjaarsvakantie zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017

Pasen zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017 Meivakantie zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017 Pinksteren zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017

Vrije vrijdagen 2016-2017

25 nov 2016

3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017