20
jul
2017
0

Nieuwsbrief mei/juni 2017

Nieuwsbrief mei/ juni 2017– nummer 45 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman/Manouk ten Buren

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 26

Bijzondere data & activiteiten

Datum

Activiteit

Do 25 en vr 26 mei 2017

Hemelvaart

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij

Ma 29 mei t/m vr 2 juni

Avon4daagse

Ma 5 juni 2017

2e Pinksterdag

Alle leerlingen zijn deze dag vrij

Wo 14 juni 2017

Culturagemanifestatie – 15.00 uur 19.00 uur De groepen 6 t/m 8 zullen hier aan deelnemen

Do 15 juni 2017

Let’s Present in de Kleine Willem

Alle leerlingen zullen hier aan deelnemen

Vr 30 juni 2017

Studiedag

Alle leerlingen zijn deze dag vrij

Nieuws vanuit school

Culturage

Op woensdag 14 juni van 15.00 uur tot 19.00 uur zullen de groepen 6 tot en met 8 deelnemen aan een slotmanifestatie in de vorm van een festival. Deze slotmanifestatie is in samenwerking met andere culturagescholen. Het festival zal plaats vinden in en rondom de Twentse Welle en Prismare in de wijk Roombeek. De leerlingen van de deelnemende groepen zullen hierover nog specifieke informatie ontvangen.

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om te ervaren wat we de afgelopen 3 jaar hebben gedaan binnen culturage in Enschede.

Eindvoorstelling Let’s Present

Op donderdag 15 juni zullen alle leerlingen van onze locatie voor de ouders optreden in de Kleine Willem. In verband met de grootte van onze school zullen er 3 voorstellingen gegeven worden:

Voorstelling 1 – 10.00 uur tot 10.35 uur (om 9.45 uur kunt u in de zaal plaatsnemen)

Hier zullen aan deelnemen: groep 1/2A, groep 3A, groep 5A, groep 6A, groep 7A en groep 7B.

Voorstelling 2 – 12.00 uur tot 12.35 uur (om 11.45 uur kunt u in de zaal plaatsnemen)

Hier zullen aan deelnemen: groep 1/2B, groep 1/2C, groep 3B, groep 5B, groep 6/7en groep 8A.

Voorstelling 3 – 14.00 uur tot 14.35 uur (om 13.45 uur kunt u in de zaal plaatsnemen) Hier zullen aan deelnemen: groep 1/2D, groep 4A, groep 4B, groep 6B en groep 8B.

Wij hopen u allen van harte te verwelkomen op deze dag!

Beeball

Een aantal leerlingen uit de groepen 4 en 5 hebben op woensdag 10 en 17 mei deelgenomen aan het Beeball toernooi op de velden bij de Tex Town Tigers.

Op woensdag 24 mei zal er nog een team uit groep 4 en een team uit groep 5 deelnemen aan de voorrondes van het toernooi.

Het team van Cas, Luuk, Teije, Tim, Lieke, Natania, Elian, Senn, Ushi en Joshua (groep 5) zal op woensdag 7 juni deelnemen aan de finale. Wij wensen hun heel veel succes deze dag!

Ook zijn wij heel trots op alle leerlingen die reeds hebben deelgenomen.

Vervangingsprobleem

Landelijk is het de laatste tijd erg moeilijk om vervanging voor leerkrachten te regelen bij ziekte. Ook in Enschede merken wij dat dit steeds moeilijker wordt. De laatste maatregel van onze school zou zijn om leerlingen naar huis te sturen. Mocht het bij ziekte van een leerkracht niet mogelijk zijn om vervanging te regelen, dan proberen wij dit intern op te lossen door de groep te verdelen over de andere groepen.

Schoolreisgeld en ouderbijdrage

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingen, data en kosten van onze schoolreizen;

Groep Locatie Data Kosten

1-2 Hof van Eckberge 1 juni €26,0
3 – Julianatoren 6 juli €29,50
4- De Spelerij 29 juni €29,50
5- Burger Zoo 29 juni €29,5
6- De Langenberg 3 en 4 juli €36,00
7A Den Broam 10, 11 en 12 juli €51,00
7B Den Broam 12, 13 en 14 juli €51,00

Mocht u het schoolreisbedrag nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer NL35INGB0001739667 t.n.v. OBS de Prinseschool | activiteitenfonds o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!

Begeleiding schoolreizen

Bij de begeleiding van de schoolreizen, kan het voorkomen dat er een leerkracht uit andere groep ter ondersteuning mee zal gaan. Voor de groep van deze leerkracht zal in de dagen van afwezigheid vervanging komen.

De Ouderbijdrage

Met de ouderbijdrage kunnen schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Internationale avond en nog veel meer activiteiten zoals versnaperingen en presentjes mogelijk worden gemaakt. Met als doel de basisschooltijd en de herinneringen eraan voor uw kind(eren) nog leuker te maken.

Van de meeste ouders hebben we inmiddels een betaling of ingevuld machtigingsformulier ontvangen voor de ouderbijdrage. Waarvoor onze dank!
Helaas heeft nog niet iedereen de vrijwillige bijdrage betaald. Mocht u deze bijdrage van €25,00 nog niet betaald hebben dan verzoek ik u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL78INGB0001499497 o.v.v. ouderbijdrage de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde rekeningnummer vermeld.
Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze school, Reinout Buizer; reinout_buizer@hotmail.nl
Mocht u een beroep willen doen op stichting leergeld dan vraag ik u uw dossiernummer door te geven aan onze administratie eva@prinseschool.nl. Let op, u moet ieder jaar een nieuw dossiernummer aanvragen bij stichting leergeld.Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Hemelvaart donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017Vrije vrijdagen 2016-201721 juli 2017
30 juni 2017
21 juli 2017


Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018.
De vrije vrijdagen/ studiedagen voor dit schooljaar zijn nog niet bekend. Wanneer deze bekend zijn, zullen ook deze zo spoedig mogelijk met u worden gedeeld.

Vakantierooster schooljaar 2017 – 2018

Herfstvakantie

zaterdag 21-10-2017 tot en met zondag 29-10-2017

Kerstvakantie

zaterdag 23-12-2017 tot en met zondag 07-01-2018

Voorjaarsvakantie

zaterdag 24-02-2018 tot en met zondag 04-03-2018

Pasen

vrijdag 30-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018

Meivakantie

vrijdag 27-04-2018 tot en met zondag 13-05-2018

Pinksteren

maandag 21-05-2018

Zomervakantie

zaterdag 21-07-2018 tot en met zondag 02-09-2018

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

  1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
  2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.
  3. In de meivakantie vallen de Koningsdag (27 april) en Hemelvaartsdag (10 mei).