2
jun
2016
0

Nieuwsbrief mei 2016

Nieuwsbrief mei 2016 – nummer 4 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 21

Bijzondere data & activiteiten

Ma 25 april t/m Vr 6 mei 2016 Meivakantie

16 mei Tweede Pinksterdag

Mei Bee-ball toernooi

11 mei van 8.30-9.00 Live gaan webshop Prinseschool!

Ma 30 mei t/m 3 juni Avond 4-daagse

Nieuws vanuit school

Huisvesting Prinseschool/Internationale School Twente

We willen u graag informeren over de huisvesting van de Prinseschool en de Internationale School Twente.

Wellicht ten overvloede maar we hoorden van wat onduidelijkheden onder ouders en deze willen we graag wegnemen.

De Internationale School Twente gaat na de zomervakantie 2016 verhuizen

naar het Veldkampplantsoen, dichtbij de vestiging aan de Prinsestraat.

De Internationale School Twente is 8 jaar na haar stichting in 2008 toe aan een

eigen gebouw. Onze visie is dat IST leerlingen en de Prinsestraatleerlingen meer

gaan samenwerken in de toekomst.

De portocabins aan de Daalweg , de huidige huisvesting van de Internationale School Twente, worden in de zomervakantie verwijderd. Het stenen schoolgebouw aan de Daalweg blijft volledig in gebruik door de Nederlandse Prinseschool.

Na de zomervakantie 2016 is de situatie als volgt:

De Prinseschool Daalweg biedt onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen.

De Prinseschool Staringstraat biedt eveneens onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen.

De Prinseschool Prinsestraat biedt onderwijs aan ongeveer 450 leerlingen.

De Internationale School Twente start na de zomervakantie met ongeveer 90 leerlingen op het Veldkampplantsoen.

De Prinseschool gaat geen vierde Nederlandse vestiging starten en stabiliseert met drie Nederlandse vestigingen.

Dit is een weloverwogen keuze.

We kiezen ervoor om de inhoudelijke kwaliteit te waarborgen, te versterken en de schoolgrootte hanteerbaar te houden.

Nog altijd melden zich meer leerlingen aan dan we kunnen plaatsen. We laten leerlingen toe op volgorde van aanmeldingsdatum. Op de Prinseschool hanteren we geen wachtlijsten omdat we geen nieuwe groepen gaan starten buiten de nu bestaande groepen. Ouders wordt in voorkomende situatie geadviseerd een andere schoolkeuze voor hun kind te maken.

De Internationale School Twente gaat wel groeien. De huidige vier groepen zullen naar verwachting de komende jaren gaan uitgroeien naar een volwaardige Internationale school met 7 groepen ( Internationale basisscholen kennen 7 jaargroepen in plaats van de 8 jaargroepen die we in het Nederlandse basisonderwijs hanteren).

Schoolactiviteiten

De Twentse sportweek

Het was een sportieve week. De kinderen hebben genoten van de verschillende sportieve activiteiten. Zonder hulp van de performance factory, de kinderraad, ouders van de oudervereniging en studenten van het ROC was deze week niet mogelijk geweest.

Ik wil iedereen hartelijke danken voor hun inzet en de goede samenwerking.

In de volgende nieuwsbrief zullen we het bedrag dat is opgehaald met de sponsorloop vermelden.

Bee ball toernooi

De groepen 4 en 5 doen in de maand mei mee aan het Bee-ball toernooi georganiseerd door de Tex Town Tigers. Het toernooi vindt plaats op de woensdagmiddag. De leerlingen worden door de leerkracht geïnformeerd over de data en tijdstippen. Hierbij wil ik ouders en andere belangstellende uitnodigen om de leerlingen aan te moedigen. Ik wens de leerlingen succes en plezier!

Eindtoets groep 8

Het zit erop! De eindtoets is gemaakt door de leerlingen van groep 8. Zwoegen en zweten was het…. Inspanning, afgewisseld met ontspanning. We zien de resultaten vol vertrouwen tegemoet!
image003

Live gaan webshop 11 mei

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van groepen 8 en de leerlingen van de IST hun eigen Prinseschool webshop ontwikkeld. Op woensdag 11 mei gaat de webshop live. Wethouder Eelco Eerenberg zal bij het live gaan aanwezig zijn. Hij zal de aftrap geven.

Vanaf 11 mei kunt u producten kopen in de webshop http://prinseschool.basisschoolwebwinkel.nl Deze producten zijn door de leerlingen zelf gemaakt. Een gedeelte van de opbrengst van de producten gaat naar het goede doel KIKA .

Anglia Summerschool

Ook deze zomer organiseert Anglia weer een English Summer School in Enschede. In een week tijd krijgen leerlingen van 7 t/m 18 jaar een “boost” in Engels door middel van een uitgebreid lessen- en activiteitenprogramma’s.

Op woensdag 1 juni van 15:00 tot 16:00 uur organiseren wij op de Prinseschool locatie Staringstraat in Enschede een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde leerlingen en ouders. Graag vooraf aanmelden via summer@anglianetwork.eu

Iedereen is welkom! I

Schoolreis

Hieronder vindt u de data, bestemmingen en kosten van de schoolreisjes.

Groep Bestemming Data Kosten

1-2 Giga Konijnenhol 12 april €26,00

3 Kettelerhof 30 juni €29,50

4 Spelerij 28 juni €29,50

5 Burger Zoo 30 juni €29,50

5-6 en 6 De Langenberg 20 en 21 juni €36,00

7 Den Broam 22 t/m 24juni €51,00

8 Ameland 4 t/m 7 april €135,00

Wilt u het schoolreisbedrag overmaken op rekeningnummer NL35INGB0001739667 t.n.v. OBS de Prinseschool | activiteitenfonds o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!

De ouderbijdrage

Met deze bijdrage kunnen schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Internationale avond en nog veel meer activiteiten, versnaperingen en presentjes mogelijk worden gemaakt. Met als doel de basisschooltijd en de herinneringen eraan voor uw kind(eren) nog leuker te maken.

De ouderbijdrage is door veel ouders reeds betaald, waarvoor onze dank. Mocht u de bijdrage van €22,50 nog niet betaald hebben dan verzoek ik u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL78INGB0001499497 o.v.v. ouderbijdrage de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde rekeningnummer vermeld.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het schoolreisgeld en de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze school, Noortje Wevers: nywevers@hotmail.nl

Mocht u een beroep willen doen op stichting leergeld dan vraag ik u uw dossiernummer door te geven aan onze penningmeester. Let op, u moet ieder jaar een nieuw dossiernummer aanvragen bij stichting leergeld.

Vakantierooster schooljaar 2015-2016

Meivakantie maandag 25-4-2016 tot en met vrijdag 6-5-2016

Tweede Pinksterdag maandag 16-5-2016

Zomervakantie maandag 18-7-2016 tot en met vrijdag 26-8-2016

Vrije vrijdagen 2015-2016 : 1 juli 2016 en 15 juli 2016

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie

zaterdag 15-10-2016 tot en met zondag 23-10-2016

Kerstvakantie

zaterdag 24-12-2016 tot en met zondag 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017

Pasen

zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie

zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart

donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren

zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie

zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017