11
apr
2017
0

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017– nummer 3 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 13

Bijzondere data & activiteiten

Datum

Activiteit

Vrijdag 3 maart

Live gaan webshop

Donderdag 9 maart

Internationale avond – van 17.00uur tot 19.00uur Informatie hierover volgt

Donderdag 16 maart

Rapport mee naar huis Kangoeroewedstrijd

Vrijdag 17 maart

Studiedag leerkrachten

De leerlingen zijn deze dag vrij

Woensdag 22 maart

Grote rekendag

Maandag 27 maart

Studiedag leerkrachten

De leerlingen zijn deze dag vrij

Dinsdag 28 maart

Collega’s van diverse scholen van Consent bezoeken onze school

Dinsdag 4 april

Consentdag

De leerlingen zijn deze dag vrij

Nieuws vanuit school

Live gaan webshop

Ook dit jaar hebben we weer een Engels-Nederlandse webshop met de leerlingen van de groepen 8 en de leerlingen van de IST gemaakt. We zijn er erg trots op dat we dit jaar de webshop hebben gevuld met producten gemaakt door leerlingen uit alle groepen van onze school.

De webshop gaat vrijdag 3 maart om 9.00uur Live op de Internationale School aan het Veldkampplantsoen. Het “Live gaan” zal verzorgd worden door wethouder Eelco Eerenberg. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Vanaf 3 maart kunt u op de volgende site producten bestellen: https://prinseschool.basisschoolwebwinkel.nl

U kunt via de webshop ook ons nieuwe Prinseschool poloshirts bestellen.

Internationale avond

Op donderdag 9 maart is er van 17.00-19.00uur “De internationale avond”.

Deze avond organiseren we samen met de oudervereniging. Er zijn die avond verschillende activiteiten in alle groepen. Leerlingen van groep 8A verzorgen in het speellokaal een Let’s Present dansactiviteit waar alle ouders en leerlingen aan deel kunnen nemen. Het rooster vindt u op de avond zelf bij het speellokaal.

Er is voor iedereen wat te drinken en er zijn lekker hapjes gemaakt door de leerlingen.

Ook kunnen de leerlingen weer deelnemen aan een speurtocht.

Wij stellen het zeer op prijs als u samen met uw kind een bezoek brengt aan de internationale avond.

Oversteek

De leerkrachten verzorgen de oversteek aan het einde van de schooldag op vrijwillige basis. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen veilig naar school komen en veilig naar huis gaan. Wilt u alstublieft de ingang bij de poorten vrij houden en op het signaal van de oversteek wachten met oversteken.

Rapport

Op maandag 20 en dinsdag 21 maart vinden de rapportgesprekken plaats. Voor de groepen 6 en 7 zijn er groeigesprekken in plaats van rapportgesprekken waarbij uw kind aanwezig is. Om u beter voor te bereiden op de rapport/groeigesprekken geven wij het rapport op donderdag 16 maart aan alle leerlingen mee naar huis. Wilt u het rapport wel meenemen naar het rapport/groeigesprek op maandag 20 en dinsdag 21 maart .

U kunt zich via de digiduif aanmelden voor het rapport/groeigesprek vanaf vrijdag 10 maart t/m donderdag 16 maart. U krijgt hierover een melding en meer informatie via de digiduif van de groepsleerkracht.

Mocht u het rapport nog thuis hebben wilt u deze dan op korte termijn inleveren bij de groepsleerkracht.

Schoolreisgeld en ouderbijdrage

Nog niet alle data en bestemmingen van de schoolreisjes zijn definitief vastgesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingen, data en kosten die al bekend zijn;

Groep Locatie Data Kosten

1-2 Hof van Eckberge 1 juni €26,00

3 €29,50

4 De Spelerij 29 juni €29,50

5 Burger Zoo 29juni €29,50

6 De Langenberg 3 en4 juli €36,00

6/7 De Meene 19,20 en 21 juni €51,00

7A Den Broam 10,11 en 12 juli €51,00

7B Den Broam 12,13 en 14 juli €51,00

8 Ameland 8,9,10 en 11 Mei €135,00

Wilt u het schoolreisbedrag overmaken op rekeningnummer NL35INGB0001739667 t.n.v. OBS de Prinseschool | activiteitenfonds o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!

De ouderbijdrage

Met deze bijdrage kunnen schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Internationale avond en nog veel meer activiteiten zoals versnaperingen en presentjes mogelijk worden gemaakt. Met als doel de basisschooltijd en de herinneringen eraan voor uw kind(eren) nog leuker te maken.
Van de meeste ouders hebben we inmiddels een betaling of ingevuld machtigingsformulier ontvangen voor de ouderbijdrage. Waarvoor onze dank!

Helaas heeft nog niet iedereen de vrijwillige bijdrage betaald. Mocht u deze bijdrage van €25,00 nog niet betaald hebben dan verzoek ik u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL78INGB0001499497 o.v.v. ouderbijdrage de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde rekeningnummer vermeld.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze school, Reinout Buizer; reinout_buizer@hotmail.nl

Kies

KIES project op de basisschool
KIES staat voor : Kinderen In Echtscheiding Situatie
KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind van gescheiden ouders. Kies leert kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en hun vragen en angsten te uiten. Kies is een programma voor kinderen dat begeleid wordt door opgeleide KIES- Coaches.
Bij voldoende belangstelling kunnen wij een training aanbieden binnen de school.
Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden bij Marloes en/of Carla, de intern begeleiders van de school. carla@prinseschool.nl en marloes@prinseschool.nl Meer informatie kunt u vinden op www.kiescoach.nl

Extra studiedagen

Voor dit schooljaar hebben we twee extra studiedagen ingepland. Op maandag 27 maart is er een studiedag voor het team in het kader van Culturage. De leerkrachten gaan dan naar Arnhem. Ze worden deze dag getraind door introdans om de leerlijn dans te implementeren binnen IPC.

Op dinsdag 4 april staat de Consentdag gepland. Op deze dag zullen wij andere Consentscholen bezoeken om kennis en ervaringen te delen. Tijdens beide studiedagen zijn de leerlingen vrij.

Buitenschoolse activiteit

Zing Nederlands met me

Namens Tessa Kortebach wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.

De zingende obers organiseren Elke maand in Atak een uurtje Nederlandse liedjes zingen voor vluchtelingen, studenten en expats. We zingen met Poolse, Spaanse en Syrische mensen.

Mocht u zin hebben om mee te zingen kijk dan op Facebook.


Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Pasen

zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie

zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart

donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren

zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie

Vrije vrijdagen 2016-2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017

Extra studiedag

27 mrt 2017

Consentdag

4 apr 2017

zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017