1
sep
2016
0

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016

 

Datum    Activiteit

15 juli Vrije vrijdag, alle leerlingen zijn vrij

29 augustus    Eerste schooldag

5 september    Schoolfotograaf

13 september Info-avond groep 3,4,5 en 6 van 19.00-20.00uur

13 september Vergadering Oudervereniging vanaf 20.00uur

15 september Info-avond groep 1,2 en 7 van 19.00-20.00uur

19-23 september Kennismakingsgesprekken

29 september Voorlichting groep 8

 

Sponsorloop

De kinderraad heeft het geld van de sponsorloop geteld het bedrag dat is opgehaald heeft ons blij verrast. Het totale bedrag is €4435,00. De school heeft het bedrag aangevuld tot €4500,00. De kinderraad is ook betrokken bij de actie “ride for roses” zij fietsen in september voor het kinderkankerfonds. Omdat het bedrag zo groot is heeft de kinderraad ons gevraagd of zij een splitsing mochten maken in het bedrag. Ze hebben er voor gekozen om €3000,00 te schenken aan de Clinic Clowns en €1500,00 voor de” ride for roses”.

Wij willen alle kinderen danken voor hun sportieve inzet en de sponsoren voor het gulle gebaar. Een fantastisch bedrag dat ten goede komt aan twee goede doelen.

Afscheid Groep 8.

Het zit erop! Na een spetterende musical, een afscheidsetentje met alle meesters en juffen bij “la Candela” én een disco avond hebben we met de hele school groep 8 uitgezwaaid. We wensen alle leerlingen van groep 8 heel veel succes op het voortgezet onderwijs en hopen dat jullie nog een keertje langskomen om te vertellen hoe het met jullie gaat.

Afscheid voorzitter Medezeggenschapsraad

Mariken Jansen-Brinker heeft vorige week officieel haar taak als voorzitter van de MR van de Prinseschool neergelegd. Mariken was de afgelopen zes jaar MR-lid van de Prinseschool, waarvan de laatste vier jaar in de rol van MR-voorzitter. Ze verhuist met haar gezin naar Zutphen en vertrekt eveneens als ouder van de Prinseschool.

Met haar scherpe, rationele, onconventionele denkwijze heeft Mariken een behoorlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school geleverd. De afgelopen 6 jaren waren koersbepalend. Zeker niet de makkelijkste jaren.

“Struggle“ is het woord.

Tuurlijk, haar persoonlijke eigenschappen, haar eigenheid, haar directheid, haar veelkleurigheid, haar yoga-spiritualiteit waren en zijn kenmerkend voor Mariken.

Maar daaronder school een menselijk kwaliteitscontrolesysteem dat als een haai door de warme relaxing onderwijs-zee joeg.

Als voorzitter van de MR heeft zij een bijdrage geleverd aan het bepalen van beleidskeuzes. De rol van MR is een cruciale en bepalende in de school en Mariken heeft deze vorm en richting gegeven in de hoedanigheid van kritische spiegelende en meedenkende voorzitter.

Hiervoor namens de Prinseschool enorm veel dank Mariken. En het allerbeste voor jullie toekomst in Zutphen.

Nieuws van de OV

 

Kom erbij!

 

Oudervereniging de Prinseschool is op zoek naar ouders die het OV team willen versterken. Wil je actief betrokken zijn bij activiteiten in en rondom school? Houd je van organiseren, samenwerken en creatief bezig zijn? Dan is de OV echt iets voor jou! Wil je meer weten over de OV of een vergadering bijwonen? Dan zien we je graag op 13 september 2016 om 20.00uur in de teamroom of meld je aan via ov@prinseschool.nl Je kunt je ook aanmelden bij de OV via de groepsleerkracht of via Marjolein Krijgsman.

Ouderbijdrage 2016-2017

Namens u als ouders, verzorgt Oudervereniging de Prinseschool (OV) gedurende elk schooljaar activiteiten voor uw kind(eren) zoals Sinterklaas, Kerst, schaatsen op de Oude Markt, Halloween, Internationale avond, Paasontbijt, Koningsspelen, groep 8 boeken, Kinderraad bijdrage e.d.. Hierbij ondersteunt de OV met menskracht en neemt de OV de kosten die met deze activiteiten gepaard gaan voor haar rekening.

De geldelijke bijdrage hiervoor is afkomstig van de vrijwillige ouderbijdrage die u in het begin van het schooljaar naar de OV overmaakt. Ook voor schooljaar 2016-2017 zijn vergelijkbare activiteiten gepland als in de afgelopen jaren. Al jaren ligt de ouderbijdrage op € 22,50 per kind, maar vanwege inflatie, fluctuerende leerlingenaantallen, stijging van bank-en incassokosten, gewijzigde tegemoetkoming in de kosten via Stichting Leergeld en de wens tot handhaving van de activiteiten, maakt dat de ouderbijdrage vanaf schooljaar 2016-2017 met € 2,50 per kind wordt verhoogd. Dit bedrag van € 25,00 per kind omvat alle activiteiten m.u.v. schoolreis en schoolkamp. Deze worden apart met u verrekend.

 

Indien u vragen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij de oudervereniging via ov@prinseschool.nl, de schoolleiding en/of tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 5 oktober 2016 om 09.00 uur in de teamroom aan de Prinsestraat.

Schoolvakanties 2016-2017

Herfstvakantie

zaterdag 15-10-2016 tot en met zondag 23-10-2016

Kerstvakantie  

zaterdag 24-12-2016 tot en met zondag 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017

Pasen  

zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie  

zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart   

donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren    

zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie

zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017

Vrije vrijdagen 2016-2017

4 nov 2016

25 nov 2016

3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017

 

Activiteiten vakantie

 

Sport 3-daagse

Op 18 – 19 – 20 juli organiseren we in de Performance Factory van 10.00 uur tot 13.00 uur dagelijks activiteiten. De leerlingen hebben vandaag een flyer meegekregen

image004 

Thanks everyone for highlighting our school year!

image006

Team Prinseschool Prinsestraat wenst iedereen een hele fijne vakantie!