28
feb
2017
0

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwsbrief januari 2017– nummer 1 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 8

Bijzondere data & activiteiten

Datum

Activiteit

Maandag 16 januari t/m woensdag 1 februari

Afname Cito M-toetsen

Vrijdag 3 februari

IPC-studiedag

Alle leerlingen zijn dan vrij

Vrijdag 10 februari

Ontruimingsoefening

Maandag 13 februari

Verwijzingsgesprekken groep 8

De leerlingen van groep 8 zijn deze dag vrij

Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 3 maart

Live gaan webshop

Donderdag 9 maart

Internationale avond – van 17.00uur tot 19.00uur Informatie hierover volgt

Vrijdag 17 maart

Studiedag leerkrachten

De leerlingen zijn deze dag vrij

Maandag 27 maart

Studiedag leerkrachten

De leerlingen zijn deze dag vrij

Dinsdag 4 april

Consentdag

De leerlingen zijn deze dag vrij

Nieuws vanuit school

Beste ouders en verzorgers. Ik wens u bij deze nogmaals een gelukkig 2017. We zijn het nieuwe jaar goed gestart. Alle leerlingen hebben genoten van een nieuwjaarsrolletje!

Extra studiedagen

Voor dit schooljaar hebben we twee extra studiedagen ingepland. Op maandag 27 maart is er een studiedag voor het team in het kader van Culturage. De leerkrachten gaan deze naar Arnhem. Ze worden deze dag getraind door introdans om de leerlijn dans te implementeren in onze school. Op dinsdag 4 april staat de Consentdag gepland. Op deze dag zullen wij andere Consentscholen bezoeken om kennis en ervaringen te delen. Tijdens deze studiedagen zijn de leerlingen vrij.

Naschoolse activiteit
“Singing games club”

Op de singing and games-club leer je ontzettend leuke liedjes zingen in verschillende talen. Deze liedjes leer je door middel van leuke “singing games”, waarbij we ook bewegen en instrumenten bespelen. Zingen is niet alleen maar stilstaan, je hele lichaam doet mee.

Hou je van muziek en lijkt het je leuk om door te zingen meer te weten te komen over het bespelen van instrumenten, muziektheorie en hoe je op het podium moet staan! Geef je dan op!

De club zal een afsluitend concert geven, waarin we laten zien wat we hebben geleerd.

De kosten van de club zijn 5 euro per les. Zodra we beginnen met de lessen krijgt u meer informatie over de betaling. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar miloupasveer@gmail.com. Vertel daarbij ook om wie het gaat en hoe oud hij/zij is.

De club zal gehouden worden op de donderdagmiddag van 15.15uur-16.00uur in de gymzaal van de Prinseschool aan de Prinsestraat. Bij voldoende animo starten we op donderdag 26 januari.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Voorjaarsvakantie

zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017

Pasen

zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie

zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart

donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren

zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie

Vrije vrijdagen 2016-2017

3 feb 2017

17 mrt 2017

30 juni 2017

21 juli 2017

Extra studiedag

27 mrt 2017

Consentdag

4 apr 2017

zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017