30
mrt
2016
0

Nieuwsbrief januari 2016


Nieuwsbrief januari 2016 – nummer 1 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt op: Donderdag 28 januari 2016

Bijzondere data & activiteiten

29 januari 2016 Vrije vrijdag

8 en 9 februari 2016 Streetwise

16 februari 2016 Studiedag (alle leerlingen zijn dan vrij)

Meer informatie over deze studiedag ontvangt u in de nieuwsbrief van 28 januari.

22 februari 2016 Op die dag vinden de verwijzingsgesprekken plaats van de leerlingen van de groepen 8. U ontvangt daarvoor binnenkort een uitnodiging.

Nieuws vanuit school

Beste ouders, u ontvangt deze nieuwsbrief een week later dan gepland, mijn excuses hiervoor. Hierbij wil ik alle ouders en leerlingen van de Prinseschool alsnog een gelukkig en gezond 2016 wensen. Laten we er samen een mooi en leerzaam jaar van maken!

Start cito M toetsen

De leerlingen zijn deze week begonnen met het maken van de cito-toetsen. Deze toetsperiode zal ongeveer drie weken duren tot eind januari. Mocht u vragen hebben over de toetsafname stelt u deze dan gerust aan de leerkracht van uw zoon of dochter. Wij wensen de leerlingen veel succes met het maken van de cito-toetsen!

Positief Educatie programma (PEP)

Het ‘Sturen op geluk’ is binnen Consent een belangrijk thema dat op verschillende manieren handen en voeten krijgt. Een van deze manieren is het Positief Educatie Programma (PEP); een integrale aanpak om een positief schoolklimaat te realiseren waarin kinderen tot bloei kunnen komen.
image009

Een team van de Universiteit Twente heeft onder leiding van prof. Ernst Bohlmeijer in nauwe samenwerking met Consent daarvoor een stappenplan ontwikkeld.

Sinds begin van dit schooljaar is de Prinseschool gestart met dit programma. Een studiedag werd gewijd aan een training in het observeren van welbevinden en betrokkenheid van kinderen.

Deze training werd verzorgd door het centrum voor ervaringsgericht leren van de Katholieke Universiteit van Leuven. Dit centrum heeft ook een erg mooi digitaal leerlingvolgsysteem ontwikkeld waarin welbevinden en betrokkenheid als belangrijke procesindicatoren van geluk en betekenisvol leren centraal staan. Dit volgsysteem zijn we nu aan het testen.

Als een school meedoet aan PEP wordt er door de medewerkers aandacht besteed aan belangrijke waarden en leefregels. De leerkrachten worden getraind in positieve psychologie en ontdekken daardoor mogelijkheden om hun plezier in, betrokkenheid bij en betekenis van hun werk te vergroten.

Ze leren om lessen te geven die gericht zijn op het vergroten van positieve emoties, op het ontdekken en beter benutten van sterke kanten en positieve eigenschappen van kinderen. En op het vergroten van positieve relaties.

Centraal in PEP staat daarbij het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Leerkrachten worden daarom getraind in het observeren van hoe kinderen ‘ervoor staan’.

Wanneer er sprake is van lage betrokkenheid en laag welbevinden krijgen de leerkrachten allerlei tips en ideeën hoe zij deze kunnen verhogen.

Noppi
image016

Middels de persoonlijke doelen van het International Primary Curriculum concretiseren we op de Prinseschool de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Deze persoonlijke doelen representeren een viertal houdingen en vier vaardigheden, die middels een mascotte, Noppi de Neuron, dagelijks aandacht krijgen. Hiermee worden de sociale competenties van leerlingen versterkt, waarbij de neuron als coach dient. De houdingen en vaardigheden worden dagelijks geïntegreerd in het onderwijsleerproces.

De persoonlijke doelen uit IPC:

Cooperation “met samenwerken bereik je meer”

Communication “overleggen doe je samen”

Respect “respect hebben voor elkaar”

Adaptiblity “rekening houden met elkaar”

Morality “weten hoe het hoort”

Empathy “je inleven in een ander”

Thoughtfulness “eerst nadenken dan doen”

Resilience “positief blijven als het even tegen zit”

Middels twee wekelijkse assemblies wordt er expliciet aandacht besteedt aan voorbeelden van ‘good practice’ op het gebied van deze persoonlijke doelen. In de klas wordt dagelijks geëvalueerd op het persoonlijke leerdoel dat die twee weken centraal staat.

Vanaf deze week gaan we in alle groepen aan het werk met Noppi en het persoonlijk leerdoel “cooperation”. Noppi zal op een centrale plek in de klas aanwezig zijn.

IPC en het IPC-accreditatietraject

U zult de komende tijd steeds meer IPC zien op de Prinseschool locatie Prinsestraat.

Het Internationale Curriculum is en blijft onze ‘leerweg’ naar internationaal burgerschap.

De Daalweg is vorig jaar begonnen met een traject voor IPC- accreditatie. Hierin worden de International School Twente en de Nederlandse afdeling van de Daalweg meegenomen.

De definitieve accreditatie zal voor de zomervakantie dit schooljaar plaatsvinden. Een comité van vier IPC accrediteurs uit Londen zal gedurende vier schooldagen op de Daalweg de accreditatie-audit gaan uitvoeren. Zij zullen deze audit houden met het team, de leerlingen en met enkele ouders. Deze accreditatie is op zich al een uitzonderlijke gebeurtenis, wereldwijd zijn er 14 scholen IPC-geaccrediteerd op een bestand van 1900 IPC-scholen!

De Prinseschool Daalweg is de eerste Nederlandstalige school die dit traject doorloopt. Een historische gebeurtenis dus!

De accrediatie is van zeer groot belang voor de gehele Prinseschool. De opgedane IPC kennis en vaardigheden gaan we intern inzetten om onze eigen scholing en training te organiseren.

De basisschoolwebwinkel

In de vorige nieuwsbrief heb ik u gemeld dat de leerlingen van groep 8 een bezig zijn met het maken van een webwinkel. Ik kan u hierbij melden dat de voorbereidingen in volle gang zijn.

Wat gebeurt er met de opbrengsten van de webwinkel? De leerlingen hebben een goed doel bepaald. De helft van de winst gaat naar KIKA, het kinderkankerfonds. Om ondernemerschap te stimuleren mogen de groepen de andere helft van de winst zelf houden. Met dat geld kunnen ze iets voor de groep aanschaffen of een gezamenlijke activiteit ondernemen.

Er zijn meer groepen die hebben aangegeven mee te willen helpen met het vullen van de webwinkel. Hiervoor wil ik de groepen een zogenaamd microkrediet verstrekken. Ze hebben dan zelf een overzicht over de kosten en de winst die ze maken.

Voor het microkrediet zoek ik sponsoren. Als dank voor de het gesponsorde bedrag plaatsen wij uw logo op de website van de webwinkel. Mocht u ons willen sponsoren dan kunt u contact opnemen met Marjolein Krijgsman (locatieleider Prinseschool, Prinsestraat)

Schoolreisgeld en ouderbijdrage

De data en bestemmingen van de schoolreisjes zijn nog niet definitief vastgesteld. Toch willen we tijdig de kosten voor de schoolreisjes met u delen:

Groep Kosten

1-2 €26,00

3, 4 en 5 €29,50

6 €36,00

7 €51,00

8 €135,00

Wilt u het schoolreisbedrag overmaken op rekeningnummer NL35INGB0001739667 t.n.v. OBS de Prinseschool | activiteitenfonds o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!

De ouderbijdrage

Met deze vrijwillige bijdrage kunnen schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Internationale avond en nog veel meer activiteiten, versnaperingen en presentjes mogelijk worden gemaakt. Met als doel de basisschooltijd en de herinneringen eraan voor uw kind(eren) nog leuker te maken.

De ouderbijdrage is door veel ouders reeds betaald, waarvoor onze dank. Mocht u deze vrijwillige bijdrage van €22,50 nog niet betaald hebben dan verzoek ik u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL35INGB0001739667 o.v.v. ouderbijdrage de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het schoolreisgeld en de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze school, Noortje Wevers: nywevers@hotmail.nl

Mocht u een beroep willen doen op stichting leergeld dan vraag ik u uw dossiernummer door te geven aan onze penningmeester. Let op, u moet ieder jaar een nieuw dossiernummer aanvragen bij stichting leergeld.

Schoolactiviteiten

Basketbal

In de kerstvakantie hebben verschillende teams van de Prinseschool meegedaan aan het basketbaltoernooi in de Diekmanhal. Vol trots kunnen wij u mededelen dat er twee teams van de Prinseschool kampioen zijn geworden.

Een meisjesteam van de Prinsestraat en een jongensteam van de Staringstraat.
image030

Een super sportieve prestatie!!

Het basketbaltoernooi leek ons leuk om aan mee te doen. Eerst deden we het voor de lol, maar nu zijn we gewoon eerste! We waren allemaal super blij, want we konden het niet geloven. Toen we in de finale stonden toen moesten we tegen de OBS Triangel. We wisten dat zij heel goed waren want ze hadden 3 korfbalsters en 1 basketbalster en ze hadden nog geen een wedstrijd verloren. Onze eerste wedstrijd hadden we verloren want we waren nog niet goed in vorm en wisten niet wat de spelregels waren. Maar toen we eenmaal wisten wat de spelregels waren wonnen we alles! In de finale hebben we gewonnen met 12-4 ook hebben de jongens van de Staringstraat gewonnen. We hebben elkaar aangemoedigd. Het was een superleuke ervaring om mee te doen aan het basketbaltoernooi.

 

De gouden wc borstel

Op veel basisscholen kom je het probleem van de “vieze wc” tegen. Hier willen en moeten we natuurlijk met z’n allen iets aan doen.

Een school in Nederland bedacht een wedstrijd rondom de gouden wc-borstel. Alle groepen kregen een eigen wc die ze mochten pimpen maar ook schoon moesten houden. De schoonste en mooiste wc kon de gouden wc-borstel winnen.

De kinderraad vond dit zo’n leuk idee dat ook wij dit gaan uitproberen. Iedere groep krijgt 10 euro om de wc van de groep te pimpen. Samen maken ze afspraken hoe de wc schoon te houden.

De kinderen van de kinderraad zullen zo af en toe de toiletten controleren en tevens de gouden

wc-borstel uitreiken aan de groepen met het schoonste en mooiste toilet.

Zie: www.youtube.com/watch?v=cMpKZJPsrNI&feature=youtu.be

Streetwise

Kinderen leren alleen in de praktijk hoe ze beter kunnen omgaan met het drukke verkeer. De ANWB voelt zich verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en heeft ANWB Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar ook leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen op 8 en 9 februari naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.

Vakantierooster schooljaar 2015-2016 Voorjaarsvakantie

ma. 29-2-2016 t/m vr. 4-3-2016

Goede vrijdag

vr. 25-3-2016

2e Paasdag

ma. 28-3-2016

Meivakantie

ma. 25-4-2016 t/m vr 6-5-2016

2e Pinksterdag

ma. 16-5-2016

Zomervakantie

ma. 18-7-2016 t/m vr 26-8-2016

Vrije vrijdagen 2015-2016

29 januari 2016/ 1 juli 2016/ 15 juli 2016