23
dec
2016
0

Nieuwsbrief december 2016


Nieuwsbrief december 2016 – nummer 3 van 12 Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 51


Bijzondere data & activiteiten

Datum Activiteit 2 december “Dagje sinterklaas 053” 5 december Sinterklaasviering tot 12.30uur. ’s Middags zijn de leerlingen vrij 15 december Schoolschaatsen groepen 3 t/m 8 19 december Kerststukjes maken 21 december Kerstmarkt van 12.15uur tot 14.00uur 22 december Kerstdiner van 17.00uur tot 18.30uur De leerlingen zijn om 12.45uur vrij en worden om 17.00uur weer op school verwacht. 23 december Kerstvakantie vanaf 12.15uur t/m zondag 8-1-2017

Nieuws vanuit school

Beste ouders en leerlingen. In de decembermaand zijn er rondom de feestdagen verschillende activiteiten waar wij als school aan deelnemen. Dit doen we met veel plezier. Zonder de hulp van u en de oudervereniging kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden. Ik wil u bij deze danken voor uw hulp. Laten we er samen een gezellige decembermaand van maken.

Project Dagje Sinterklaas
Met onze school nemen we deel aan het project ‘Dagje Sinterklaas 053’. Het project “Dagje Sinterklaas” houdt in dat ieder kind een dagje Sint wordt, door iets van hem of haar zelf te geven aan een ander. Leerlingen kiezen iets van hun eigen speelgoed uit waar ze te oud voor zijn geworden of waar ze niet meer mee willen spelen. Deze cadeaus worden dan door de Sint aan andere kinderen uit Enschede geschonken die het minder thuis hebben. Op vrijdag 2 december lopen we met alle leerlingen naar de Performance Factory om de cadeaus af te geven. We vertrekken om 8.50uur en we verwachten rond 11.00uur weer terug te zijn op school.

Sinterklaas 5 december
Ook dit jaar komt Sinterklaas en zijn pieten weer op de Prinseschool aan de Prinsestraat. We ontvangen Sinterklaas en zijn pieten rond 8.40uur op het schoolplein. Als ouder bent u ook van harte uitgenodigd. We vragen u plaats te nemen voor de teamroom of achter de klassen zodat alle leerlingen de Sint en zijn pieten goed kunnen zien. Vanaf 9.00uur brengt Sinterklaas een bezoek aan alle klassen. In de groepen 5 t/m 8 hebben de leerlingen surprises en gedichten gemaakt. Alle fietsen worden op maandag 5 december gestald aan de kant van de synagoge. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om 8.30uur op school is i.v.m. het ontvangst van Sinterklaas. De leerlingen gaan om 8.35uur naar het schoolplein. Ze komen eerst in de klas en ze mogen hun jas aanhouden. Alle leerlingen zijn op 5 december om 12.30uur vrij. ’s Middags is er geen school.

Cultuurcadeau van Sinterklaas
Ook dit jaar heeft de oudervereniging weer voor een cultureel cadeau gezorgd. De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 krijgen dit culturele Sinterklaascadeau van de oudervereniging. De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan naar een toneelvoorstelling in de “Kleine Willem” en de leerlingen van de groepen 6 naar een film in het filmhuis van het theater Concordia.

Schoolschaatsen
Op donderdag 15 december gaan de groepen 3 t/m 8 schaatsen op de oude markt. Hieronder vindt u het rooster:

Groep 3A + 5B + 7B 9.00 – 10.00
Groep 3B + 5A + 6B 10.15 – 11.15
Groep 4A + 6/7 + 8A 11.30 – 12.30
Groep 4B + 7A + 6A12.45 – 13.45

De leerlingen van groep 8B worden verdeeld over bovenstaande groepen. De leerkracht van groep 8B zal u informeren op welk tijdstip uw kind gaat schaatsen. De oudervereniging heeft de hele organisatie en kosten voor haar rekening genomen. Als de leerlingen terug komen op school dan is er warme chocolademelk en een speculaasje op het schoolplein.

Kerststukjes
Op maandag 19 december maken de leerlingen gezamenlijk met hun maatje een kerststukje. Hiervoor vragen wij u uw kind op vrijdag 16 dec. een klein potje mee te geven, graag voorzien van naam. De school zal zorg dragen voor oase, groene takken en basis versiering. U mag uiteraard uw kind kleine versiering van thuis meegeven voor ‘the finishing touch’.

Kerstmarkt
Leerkrachten en de oudervereniging hebben het plan gevat om een Kerstmarkt te organiseren. Een superinitiatief in de decembermaand. De Kerstmarkt is op woensdag 21 december van 12.15uur14.00uur op het school plein. Tijdens de Kerstmarkt worden producten verkocht die door de leerlingen zelf gemaakt zijn. Ook kunt u een hapje en een drankje nuttigen. Er zit geen winstgevend aspect aan de Kerstmarkt. De markt is voor de gezelligheid, we willen kostendekkend draaien. De leerlingen zijn om 12.15uur vrij. U kunt uw kind dan uit de klas ophalen en samen een bezoek brengen aan de kerstmarkt.

Kerstdiner
Het Kerstdiner is op donderdag 22 december van 17.00uur-18.30uur. We eten dan samen met de kinderen in de klas. Het is de bedoeling dat de kinderen gerechtjes mee naar school nemen die ouders en kinderen zelf hebben gemaakt. Vanaf donderdag 8 december hangt er een intekenlijst voor de gerechten bij alle klassen. Op donderdag 22 december zijn de kinderen om 12.45uur vrij. Ze worden om 17.00uur weer op school verwacht. U kunt uw kind om 18.30uur uit de klas ophalen.

Kerstborrel
Tijdens het Kerstdiner op donderdag 22 december bent u van harte uitgenodigd voor een borrel en een hapje in de teamroom. De oudervereniging organiseert een Kerstborrel voor alle ouders van 17.00-18.30uur. Mocht u een hapje willen maken voor bij de borrel, dan kunt u deze ’s avonds meenemen.

Muziekvraag
Om het kerstfeest sfeervoller te maken, willen we graag muzikale activiteiten tijdens de Kerstmarkt en het Kerstdiner. Wij zijn op zoek naar ouders die alleen of samen met hun kind(eren) muziek willen maken op het school. Vindt u dit een leuk idee en wilt u meedoen, geef u dan op bij Eelco Jager (leerkracht groep 7A) eelco@prinseschool.nl.

Praktische zaken in december
Op woensdag 21 december mogen de leerlingen hun bord, beker en bestek meenemen. Wilt u de spullen voorzien van naam en in een plastictas meegeven!

Op vrijdag 23 december worden alle werkjes die uw kind heeft gemaakt meegegeven. Wil u uw kind een extra plastic tas meegeven?


Ouderbijdrage
Begin november is er een brief meegegeven aan alle leerlingen waarvan de ouders geen automatische incasso hebben afgegeven voor de betaling van de ouderbijdrage. Van veel ouders hebben we inmiddels een betaling of ingevuld machtigingsformulier ontvangen, waarvoor onze dank.

Helaas heeft nog niet iedereen de vrijwillige bijdrage van €25,- betaald. Wij vragen u dan ook vriendelijk dit bedrag alsnog over te maken op rekeningnummer NL78INGB0001499497 t.a.v. Oudervereniging de Prinseschool o.v.v. naam en de groep van uw kind.

Met deze bijdrage kunnen we een actieve bijdrage leveren aan leuke activiteiten zoals onder andere, de internationale avond, het schaatsen, kerst en sinterklaas.

Mocht u vragen hebben over de ouder bijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de oudervereniging. Reinout Buizer reinout_buizer@hotmail.com

Vakantierooster schooljaar 2016-2017
Kerstvakantie zaterdag 24-12-2016 tot en met zondag 08-01-2017
Voorjaarsvakantie zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017
Pasen zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017
Meivakantie zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017
Hemelvaart donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017
Pinksteren zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017
Zomervakantie zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017

Vrije vrijdagen 2016-2017 3 feb 2017 17 mrt 2017 30 juni 2017 21 juli 2017


Naschoolse activiteit

TYPEN TWENTE – COMPUTERTYPEN

Al enkele jaren wordt er door TYPEN TWENTE computertypen aangeboden op de Prinseschool. En met veel succes, want wij zijn bijzonder trots op ons slagingspercentage van de afgelopen jaren in de regio Twente: 98% tot 100%! Het door ons ontwikkelde computerprogramma geeft de leerlingen namelijk de mogelijkheid om in zeer korte tijd op de correcte manier te leren typen. Daarnaast worden de lessen altijd gegeven door ervaren leerkrachten. Op woensdagmiddag 8 februari 2017 zal er op school wederom een cursus gestart worden van 12:45 – 13:45 uur voor leerlingen van de bovenbouw. In 9 lessen (om de 2 weken) leren leerlingen snel, foutloos en blind typen waar ze hun hele leven plezier en gemak van zullen hebben. De kosten zijn € 195,- en opgeven kan via onze website: www.typentwente.nl