24
mei
2017
0

Nieuwsbrief april 2017

 

 

Nieuwsbrief april 2017– nummer 4 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman/Manouk ten Buren

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 21

 

Bijzondere data & activiteiten

 

Datum

Activiteit

Do 13 april

Paasontbijt

Vr 14 april

Goede vrijdag

Deze dag hebben de leerlingen gewoon les

Ma 17 april 2017

2e paasdag

Di 18 april 2017 t/m do 20 april 2017

Cito Eindtoets groep 8

Za 22 april 2017 t/m zo 6 mei 2017

Meivakantie

Do 18 mei 2017

Anglia examen voor de groepen 4 t/m 7

Do 25 en vr 26 mei 2017

Hemelvaart

 

Nieuws vanuit school

Verkeerssituatie rond de school

De kinderraad is in samenwerking met Vincent Lette, ouder van onze school, de gemeente en handhaving een oplossing aan het zoeken om de verkeerssituatie rond onze school te verbeteren. De plannen hiervoor zijn inmiddels besproken met de gemeente en handhaving. Er zal binnen de gemeente bekeken worden wat er mogelijk is met betrekking tot het realiseren van deze plannen. Vanaf nu zal handhaving om de veiligheid bij het van- en naar school gaan te waarborgen extra controles uitvoeren.

Wij danken Vincent Lette voor zijn hulp en inzet. Met zijn hulp is de kinderraad voortvarend aan het werk gegaan.

 

Paasontbijt

Op donderdag 13 april is het Paasontbijt. Alle leerlingen mogen deze dag in hun pyjama naar school komen. Het ontbijt wordt georganiseerd door de Oudervereniging van onze school. Hiervoor danken wij de Oudervereniging hartelijk.

Mocht uw kind specifieke dieetwensen hebben die niet bij ons bekend zijn, dan kunt u deze doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Voor meer informatie zie Digiduifbrief Paasontbijt.

 

Debatteren

16 Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn dit schooljaar begonnen met debatteren aan de hand van de stadsdeelagenda onder begeleiding van juf Arwen. Op vrijdag 21 april volgt er voor deze leerlingen een slotdebat in de raadszaal van het stadhuis. Raadsleden zullen de kwaliteit van het debatteren tijdens dit slotdebat beoordelen.

 

Anglia Examen

Op donderdag 18 mei zullen de groepen 4 t/m 7 in de ochtend deelnemen aan het Anglia examen.

De resultaten van het Anglia examen zullen voor de zomervakantie met ons worden gedeeld. Alle leerlingen zullen een certificaat ontvangen in september met het behaalde niveau. De leerlingen van groep 8 hebben het examen op 6 april afgelegd, zij ontvangen het certificaat voor de zomervakantie.

 

 

 

Webshop

Op vrijdag 3 maart is onze webshop live gegaan. Deze webshop wordt gerund door de leerlingen uit de groepen 8. Op deze manier wordt ondernemerschap bij de leerlingen gestimuleerd. Met de opbrengst van de verkoop van de producten uit onze webshop ondersteunen wij goede doelen. Wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen op onze webshop:

 

Prinseschool.basisschoolwebwinkel.nl

 

Ook kunt u via deze webshop leuke Prinseschool polo’s kopen.

 

Sporttoernooien

Beeball

Op woensdag 10, 17 en 24 mei zullen een aantal leerlingen uit de groepen 4 en 5 deelnemen aan Beeballwedstrijden bij TexTownTigers. De leerlingen die hieraan deelnemen zullen specifieke informatie hierover ontvangen van de groepsleerkracht. Wij wensen de leerlingen veel plezier!

 

Voetbaltoernooi

Aankomende woensdag 12 april zal na schooltijd de finale plaatsvinden van het voetbaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 7 en 8. Het jongensteam van groep 8A staat in de finale. Wij wensen het jongensteam heel veel succes bij het spelen van de finale!

 

Schaaktoernooi

Op zaterdag 18 maart hebben twee schaakteams van onze school deelgenomen aan het Overijssels Schaakkampioenschap in Hengelo. Beide teams zijn gezamenlijk op de 5e plek geëindigd. Wij feliciteren Miracle (gr.6), Philip, Martijn, Jurt (gr. 7), Edsger, Narek, Maurice, Thijs en Florian (gr. 8) met deze topprestatie!

 

Sportweek dinsdag 18 april t/m vrijdag 21 april

Tijdens de sportweek van de zullen er voor de groepen diverse sportactiviteiten worden georganiseerd in de Performance Factory, op het terrein van de Universiteit Twente en binnen onze school:

 

Performance Factory

Op dinsdag 18 april zullen de groepen 5 t/m 7 deelnemen aan een sportdag in de Performance Factory. De leerlingen zullen hier ter voet naartoe gaan onder begeleiding van de leerkrachten en hulpouders.

 

Sportdag Koningsspelen

Op donderdag 20 april zal er een sportdag worden georganiseerd voor de groepen 4 t/m 7 op het sportterrein van Universiteit Twente. Hiervoor hebben wij nog ouders nodig die ons kunnen ondersteunen met betrekking tot het vervoer van en naar deze locatie. Specifieke informatie zal u hierover ontvangen van de leerkracht van uw kind.

Voor groepen 1 t/m 3 zullen deze dag activiteiten worden georganiseerd binnen de school. De Koningsspelen worden georganiseerd door studenten van het ROC. Wij willen ze bij deze alvast hartelijk bedanken voor hun inzet.

 

Schoolreisgeld en ouderbijdrage

Hieronder vindt u een overzicht van de bestemmingen, data en kosten van onze schoolreizen;

 

Groep Locatie Data Kosten

1-2 Hof van Eckberge 1 juni €26,00

 1. Julianatoren 6 juli €29,50
 2. De Spelerij 29 juni €29,50
 3. Burger Zoo 29 juni €29,50
 4. De Langenberg 3 en 4 juli €36,00 7A Den Broam 10, 11 en 12 juli €51,00 8 Ameland 8, 9, 10 en 11 Mei €135,00 Begeleiding schoolreizenDe ouderbijdrageVan de meeste ouders hebben we inmiddels een betaling of ingevuld machtigingsformulier ontvangen voor de ouderbijdrage. Waarvoor onze dank!Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze school, Reinout Buizer; reinout_buizer@hotmail.nl Vakantierooster schooljaar 2016-2017
 5. Mocht u een beroep willen doen op stichting leergeld dan vraag ik u uw dossiernummer door te geven aan onze administratie eva@prinseschool.nl. Let op, u moet ieder jaar een nieuw dossiernummer aanvragen bij stichting leergeld.
 6. Helaas heeft nog niet iedereen de vrijwillige bijdrage betaald. Mocht u deze bijdrage van €25,00 nog niet betaald hebben dan verzoek ik u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL78INGB0001499497 o.v.v. ouderbijdrage de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde rekeningnummer vermeld.
 7. Met deze bijdrage kunnen schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Internationale avond en nog veel meer activiteiten zoals versnaperingen en presentjes mogelijk worden gemaakt. Met als doel de basisschooltijd en de herinneringen eraan voor uw kind(eren) nog leuker te maken.
 8. Bij de begeleiding van de schoolreizen, kan het voorkomen dat er een leerkracht uit andere groep ter ondersteuning mee zal gaan. Voor de groep van deze leerkracht zal in de dagen van afwezigheid vervanging komen.
 9. Mocht u het schoolreisbedrag nog niet hebben betaald, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer NL35INGB0001739667 t.n.v. OBS de Prinseschool | activiteitenfonds o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!
 10. 7B Den Broam 12, 13 en 14 juli €51,00
 11. 6/7 De Meene 19, 20 en 21 juni €51,00

Pasen

zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie

zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart

donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren

zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie

Vrije vrijdagen 2016-2017

30 juni 2017

21 juli 2017

 

zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017

 

 

Vakantierooster schooljaar 2017 – 2018

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018. De vrije vrijdagen/ studiedagen voor dit schooljaar zijn nog niet bekend. Wanneer deze bekend zijn, zullen ook deze zo spoedig mogelijk met u worden gedeeld.

 

Herfstvakantie

zaterdag 21-10-2017 tot en met zondag 29-10-2017

Kerstvakantie

zaterdag 23-12-2017 tot en met zondag 07-01-2018

Voorjaarsvakantie

zaterdag 24-02-2018 tot en met zondag 04-03-2018

Pasen

vrijdag 30-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018

Meivakantie

vrijdag 27-04-2018 tot en met zondag 13-05-2018

Pinksteren

maandag 21-05-2018

Zomervakantie

zaterdag 21-07-2018 tot en met zondag 02-09-2018

 

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

 1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.
 2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald, waarbij de afspraak geldt dat verlengen van een vakantie toegestaan is voor Pasen, Pinksteren en Hemelvaart, mits daarmee geen hele vrije week ontstaat.
 3. In de meivakantie vallen de Koningsdag (27 april) en Hemelvaartsdag (10 mei).