4
apr
2016
0

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016 – nummer 4 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 16

Bijzondere data & activiteiten

30 maart Start schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8

Donderdag 14 april 2016 Consentdag (alle leerlingen zijn dan vrij)

Ma 18 april t/m Vr 22 april 2016 Twentse Sportweek.

Ma 25 april t/m Vr 6 mei 2016 Meivakantie

Nieuws vanuit school

Paasfeest

Ik wil de ouders van de oudervereniging bedanken voor de perfecte organisatie van het paasontbijt. Daarnaast veel dank voor de ouders die samen met de oudervereniging tafelkleden naaiden voor het paasontbijt. Het zag er erg gezellig uit in de klassen.

Tijdens het paasontbijt kwam de directeur van matzefabriek Hollandia matzes aanbieden in de groepen 6. RTV-Oost was hierbij aanwezig. Zij maakten een reportage over matzefabriek Hollandia. Matzefabriek Hollandia geeft al 53 jaar gratis Matzes aan alle basisscholen in Twente. Complimenten kregen we over de gastvrijheid en goede sfeer op school.

Anglia –examen

Op donderdag 7 april doen de leerlingen van groep 4 t/m 7 Anglia-examen. De leerlingen van groep 8 maken het Anglia-examen op maandag 11 april Anglia examen omdat ze deze week op schoolreis zijn. Wij wensen alle leerlingen veel succes met het maken van het examen

Consentdag

Op donderdag 14 april hebben alle leerlingen vrij, Consent organiseert dan een onderwijsdag voor alle medewerkers van het openbaar onderwijs. Het thema deze dag is “Sturen op geluk”. Leerkrachten en medewerkers van Consent kunnen lezingen en workshops bijwonen waarbij “Sturen op geluk” centraal staat.

Leerkrachten en leerlingen hebben geleerd hun eigen geluk te organiseren en een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen. Binnen iedere school draaien school-brede programma’s die daarbij helpen. De principes van de positieve psychologie (uitgaan van persoonlijke kracht en talenten) staan hierin centraal. De aandacht is gericht op gewenst gedrag, niet op ongewenst gedrag zoals bijv. pesten. Iedereen is doordrongen van de betekenis en het belang van zo’n positieve benadering. Het gevolg is dat onze leerlingen positiever en met meer zelfvertrouwen in het leven staan.

Twentse sportweek

De Twentse sportweek is van maandag 18 april t/m vrijdag 22 april. In de sportweek gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op dinsdag 19 april naar de risk factory. Op donderdag 21 april organiseren we voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 ism studenten van het ROC-Twente de koningsspelen. Op vrijdag 22 april is er een speciale “CliniClowns”sponsorloop georganiseerd door de kinderraad. Prinseschool | info@prinseschool.nl | www.prinseschool.nl 2

Van de kinderraad
Ideeën-bus kinderraad

De kinderen van de Kinderraad wilden graag een ideeën-bus. Kinderen van de hele school kunnen dan zelf hun ideeën in de bus doen. Bij iedere ingang hebben we nu een ideeën-bus gehangen.

De ideeën worden tijdens de kinderraad besproken.

Wat mag je wel en niet doen met de ideeën-bus?

1. Je mag er alleen ideeën voor de kinderraad in doen.

2. Je mag er geen spullen in doen.

3. Je mag geen gekke woorden op de briefjes zetten.

Het zou leuk zijn wanneer je ook je naam en je groep op het papiertje zet zodat we weten van wie het idee is.

Alvast bedankt!

Namens de kinderraad,

Sophie uit 7b

Ride for de Roses
image009

Dinsdag 29 maart zijn Jildau (groep 8A) en Sophie (groep 7B) namens de Kinderraad van de Prinseschool naar de Kinderraad van Consent geweest.

Hier werd een presentatie gegeven over Ride for the Roses.

Ride for the Roses is een liefdadigheidsinitiatief waarbij met een fietstocht geld ingezameld wordt voor KWF Kankerbestrijding.

Het leek Consent een leuk idee om kinderen van scholen in Enschede en omstreken te betrekken bij het organiseren van een zogenaamd “side event”. Afgelopen dinsdag hebben we met kinderen uit de Kinderraad van verschillende scholen ideeën bedacht hoe wij op alle scholen geld kunnen ophalen voor dit goede doel.

Deze ideeën gaan wij op school bespreken in de Kinderraad en wij zullen de beste ideeën gaan uitwerken .

Dit schooljaar zullen wij dus nog komen met een goed “side event”.

De gouden WC-borstel

Eindelijk weten we wie de gouden wc-borstel heeft gewonnen. We hebben op donderdag 10 maart 2016 gekeken naar de wc’s.

We hebben beoordeeld op de volgende punten:

 Hoe ziet het er uit?

 Is de wc schoon?

 Hoe ruikt het?

 Thema en originaliteit?

Van de groepen 1/2 heeft gewonnen: 1/2 /B/C Van harte gefeliciteerd!

Van de groepen 3/4 heeft gewonnen: 3A Van harte gefeliciteerd!

Van de groepen 5/6 heeft gewonnen: 6A Van harte gefeliciteerd!

Van de groepen 7/8 heeft gewonnen: 7A (stiekem groep 8A!) Van harte gefeliciteerd!

Hier zijn de foto’s van de winnende wc’s

Groep 1/2 B/C Groep 3A Groep 7A Groep 6A
image035image034
image033image032

Door Just 7A en Jildou 8A

De ouderbijdrage

Met deze bijdrage kunnen schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Internationale avond en nog veel meer activiteiten, versnaperingen en presentjes mogelijk worden gemaakt. Met als doel de basisschooltijd en de herinneringen eraan voor uw kind(eren) nog leuker te maken.

De ouderbijdrage is door veel ouders reeds betaald, waarvoor onze dank. Mocht u de bijdrage van €2,50 nog niet betaald hebben dan verzoek ik u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL78INGB0001499497 o.v.v. ouderbijdrage de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde rekeningnummer vermeld.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het schoolreisgeld en de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze school, Noortje Wevers: nywevers@hotmail.nl

Mocht u een beroep willen doen op stichting leergeld dan vraag ik u uw dossiernummer door te geven aan onze penningmeester. Let op, u moet ieder jaar een nieuw dossiernummer aanvragen bij stichting leergeld.

Vakantierooster schooljaar 2015-2016 Meivakantie

ma. 25-4-2016 t/m vr 6-5-2016

2e Pinksterdag

ma. 16-5-2016

Zomervakantie

ma. 18-7-2016 t/m vr 26-8-2016

 

Vrije vrijdagen 2015-2016

1 juli 2016

15 juli 2016

 

      

      

      

   