15
jul
2016
0

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 – nummer 5 van 12

Redactie: Marjolein Krijgsman

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 27

Bijzondere data & activiteiten

Ma 30 mei t/m 3 juni

Avond 4-daagse

Ma 6 juni

Start afnam Cito-eindtoetsen

Do 9 juni

Sportdag Rutbeek groep 7 en 8

Donderdag 16 juni

Let’s Present

Vrijdag 17 juni

Trouwdag juf Suzanne groep 3A

Vrijdag 1 juli

Vrije vrijdag (alle leerlingen vrij)

Ma. 4 juli

Rapportgesprekken

Di 5 juli

Rapportgesprekken

Woensdag 6 juli

Rapport mee naar huis (groep 1 t/m 8)

Ma 11 juli

Afscheid groep 8 vanaf 19.00uur

Di 12 juli

Disco verzorgd door de kinderraad in het speellokaal

Do. 14 juli

Afsluiting schooljaar rommelmarkt/Bring & Buy

Van12.15-13.30uur op het schoolplein.

Vr. 15 juli

Vrije vrijdag (alle leerlingen vrij)

Ma 18 juli t/m vrij 26-8-2016

Zomervakantie

Nieuws vanuit school

Mevrouw Ohringer

Gisteren hoorden wij tot onze grote schrik dat onze eminente ‘vertelster WO2’ , Mirjam Ohringer, 29 mei jl. is overleden.

Mevrouw Mirjam Ohringer kwam altijd voorafgaand aan de Mauthausenherdenking op de Prinseschool lessen verzorgen.

Mirjam wordt vrijdag 3 juni om 11 uur in Amsterdam gecremeerd.

Namens de Prinseschool sturen we een grote krans naar de plechtigheid

Vrijdag 3 juni geen vrije vrijdag

Er is onduidelijkheid of 3 juni wel of niet een vrije vrijdag is. Morgen is er gewoon school, 3 juni is geen vrije vrijdag. De vrije vrijdagen dit schooljaar zijn nog: Vrijdag 1 juli en vrijdag 15 juli

Accreditatie

Op maandag 13 juni begint de IPC-accreditatie aan de Daalweg. Het team van de Prinsestraat wenst het team van de Daalweg, de IST, ouders en leerlingen veel succes en plezier tijdens de accreditatie.

Sportdag Rutbeek voor de groepen 7 en 8

Op donderdag 9 juni is de jaarlijkse sportdag voor de groepen 7 en 8 op het Rutbeek. Alle leerlingen moeten die dag op de fiets op school komen. Wilt u erop toe zien dat de fiets in goede staat is. Het is een eind fietsen naar het Rutbeek. De groepen vertrekken om 8.00uur van school. Wij hebben ouders nodig die mee willen fietsen. Als u mee wilt fietsen zou u dit dan door willen geven aan de leerkracht.


Afname cito-eindtoets

Elk jaar wordt er aan het eind van het schooljaar de cito-eindtoetsen afgenomen voor de groepen 1 t/m 7. De afname van de toetsen zal ongeveer twee weken duren. De resultaten van deze toetsen vindt u terug op het rapport. Mocht u vragen hebben dan kunt u daarmee terecht bij de groepsleerkracht. Wij wensen de leerlingen veel succes!

Juf Suzanne gaat trouwen

Juf Suzanne (leerkracht groep 3A) gaat vrijdag 17 juni trouwen. Wij wensen haar een onvergetelijke dag toe!

Op vrijdag 17 juni komt juf Suzanne om 12.00uur op school om met haar groep 3A een feestje te bouwen.

Schoolreis

In juni gaan er verschillende groepen een paar dagen op schoolreis. De begeleiding van die groepen wordt verzorgd door leerkrachten en ouders. Dit kan betekenen dat er in de groepen van collega’s die meegaan op schoolreis een invaller staat.

Sponsorloop

Er druppelt af en toe nog wat geld binnen van de sponsorloop. In de volgende nieuwsbrief zullen we het opgehaalde eindbedrag bekend maken.

Groep 8

De laatste maand op de Prinseschool voor de leerlingen van groep 8 is aangebroken. Een enerverende maand voor de leerlingen; de afscheidsmusical en het afscheid van de basisschool. Op maandag 11 juli vindt de afscheidsmusical plaats. Deze musical wordt vanaf 19.00 uur opgevoerd in het theater van het Stedelijk Lyceum Kottenpark. De leerlingen mogen de dag na de afscheidsavond, uitslapen. Ze worden om 10.00 uur op school verwacht. Op dinsdag 12 juli zullen de leerkrachten afscheid nemen van de achtste groepers tijdens het eten van een pizza bij “La Candela”. De laatste officiële schooldag voor de leerlingen van groep 8 is op woensdag 13 juli. Rond 12.00uur nemen alle leerlingen van de Prinseschool op het plein afscheid van de achste groepers. Donderdag 14 juli zijn de leerlingen natuurlijk van harte welkom op school, maar dit is niet verplicht.

Rapport

Op woensdag 6 juli krijgen alle leerlingen het derde en laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Zou u het tweede rapport in het mapje bij de leerkracht in willen leveren? Het laatste rapport mag de leerling houden. Volgend schooljaar komt er weer een nieuw rapport in een nieuw mapje.

Rapportgesprekken

De laatste rapportgesprekken worden dit schooljaar op maandag 4 juli en dinsdag 5 juli gehouden. Deze gesprekken zijn facultatief. Dit betekent dat de leerkracht u kan uitnodigen voor een gesprek en dat u als ouder aan kunt geven of u nog een laatste rapportgesprek wilt.

Gedurende het hele schooljaar zijn er veel gesprekken met u en de leerlingen gevoerd over de ontwikkeling van uw kind. Uit ervaring is gebleken dat ouders en leerkrachten het laatste rapportgesprek niet altijd zinvol vinden. Het meeste mbt de ontwikkeling van uw kind is dan al besproken. Wij hebben daarom besloten voor het volgende systeem. De leerkrachten nodigen ouders uit waarvan zij vinden dat het zinvol is om een derde rapportgesprek mee te voeren. Deze uitnodiging ontvangt u in de week van 20 juni. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen dan hangt er in die week ook een intekenlijst bij de groep waarop u zelf aan kunt geven dat u graag een laatste rapportgesprek wilt. De leerkracht zal u dan indelen voor een gesprek. Mocht u vragen hebben stel deze dan aan de groepsleerkracht van uw kind.

Formatie

Wij zijn op dit moment bezig met de eerste besprekingen over de formatie en groepsindeling voor volgend schooljaar. Zodra wij hier meer informatie over hebben lichten wij u in. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Marjolein Krijgsman.

Let’s present

De leerlingen en het team hebben afgelopen schooljaar een training gehad van Tessa Kortebach met als doel om Let’s Present anders vorm te geven. Samen hebben we een voorstelling voor ouders gemaakt. Deze voorstelling zal op donderdag 16 juni op het plein worden opgevoerd. We doen de voorstelling twee keer met verschillende groepen. Alle groepen en alle leerlingen doen mee aan deze voorstelling. Hieronder vindt u het tijdstip van de voorstelling waaraan uw zoon/dochter deelneemt.

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Bij slecht weer moeten we helaas uitwijken naar een andere datum. U wordt hier dan over geïnformeerd via de Digiduif.

Groep A: groep1-2A, groep1-2B, groep3A, groep4A, groep6-7, groep5A, groep6A, groep7A, groep8A Tijdstip voorstelling van 13.00-13.45 uur.

Groep B: groep1-2C, groep1-2D, groep3B, groep4B, groep5B, groep6B, groep7B, groep8B Tijdstip voorstelling van 14.00-14.45 uur.

Disco

Op dinsdag 12 juli is de jaarlijkse disco georganiseerd door de kinderraad. De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 kunnen overdag (onder schooltijd) dansen in het speellokaal.

Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 is de disco ’s avonds van 19.00-20.15uur in het speellokaal. Dit is geen verplichte activiteit. Leerlingen zijn vrij om te komen.

Anglia-examen

Alle leerlingen zijn geslaagd voor het Anglia-examen. Van harte gefeliciteerd!

In juni zullen we een feestelijke uitreiking plannen als de certificaten binnen zijn.

Anglia Summerschool

Ook deze zomer organiseert Anglia weer een English Summer School in Enschede. In een week tijd krijgen leerlingen van 7 t/m 18 jaar een “boost” in Engels door middel van een uitgebreid lessen- en activiteitenprogramma’s.

Op woensdag 1 juni van 15:00 tot 16:00 uur organiseren wij op de Prinseschool locatie

Staringstraat in Enschede een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde leerlingen en ouders.

Graag vooraf aanmelden via summer@anglianetwork.eu

Iedereen is welkom! I

Schoolreis

Hieronder vindt u de data, bestemmingen en kosten van de schoolreisjes.

Groep Bestemming Data Kosten

1-2 Giga Konijnenhol 12 april €26,0
3 Kettelerhof 30 juni €29,50
4 Spelerij 28 juni €29,50
5 Burger Zoo 30 juni €29,50
5-6 en 6 De Langenberg 20 en 21 juni €36,00
7 Den Broam 22 t/m 24juni €51,00
8 Ameland 4 t/m 7 april €135,00

Wilt u het schoolreisbedrag overmaken op rekeningnummer NL35INGB0001739667 t.n.v. OBS de Prinseschool | activiteitenfonds o.v.v. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. Alvast hartelijk dank!


De ouderbijdrage

Met deze bijdrage kunnen schoolactiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Paasontbijt, Internationale avond en nog veel meer activiteiten, versnaperingen en presentjes mogelijk worden gemaakt. Met als doel de basisschooltijd en de herinneringen eraan voor uw kind(eren) nog leuker te maken.

De ouderbijdrage is door veel ouders reeds betaald, waarvoor onze dank. Mocht u de bijdrage van €22,50 nog niet betaald hebben dan verzoek ik u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL78INGB0001499497 o.v.v. ouderbijdrage de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit. In de vorige nieuwsbrief stond het verkeerde rekeningnummer vermeld.

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld het schoolreisgeld en de ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze school, Noortje Wevers: nywevers@hotmail.nl

Mocht u een beroep willen doen op stichting leergeld dan vraag ik u uw dossiernummer door te geven aan onze penningmeester. Let op, u moet ieder jaar een nieuw dossiernummer aanvragen bij stichting leergeld.


Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Herfstvakantie

zaterdag 15-10-2016 tot en met zondag 23-10-2016

Kerstvakantie

zaterdag 24-12-2016 tot en met zondag 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

zaterdag 18-02-2017 tot en met zondag 26-02-2017

Pasen

zaterdag 15-04-2017 tot en met maandag 17-04-2017

Meivakantie

zaterdag 22-04-2017 tot en met zondag 07-05-2017

Hemelvaart

donderdag 25-05-2017 tot en met zondag 28-05-2017

Pinksteren

zaterdag 03-06-2017 tot en met maandag 05-06-2017

Zomervakantie

zaterdag 22-07-2017 tot en met zondag 03-09-2017