Onze school

Prinsestraat
Goodmorning teacher! Goodmorning class! Zo begint onze Engelse les. Wij krijgen al Engels vanaf groep 1. Daar leren we niet alleen hoe je elkaar begroet, wat je aan hebt of hebt gegeten, maar ook wat voor weer het is.
"It's cloudy today"
Onze meester zegt altijd we moeten kijken naar wat we wél goed kunnen. De één is bijzonder goed in rekenen, de andere in taal, spelling, spreekbeurten, tekenen of gym. En als je al onze talenten bij elkaar brengt…dan zijn we een súper team!
"Allemaal bijzonder"
Op onze school zitten kinderen uit verschillende landen, krijgen we les in het Nederlands en Engels en doen we elke middag IPC, zodat we veel over de wereld leren. Daar zijn we best trots op en daarom houden we elk jaar een Internationale avond!
"Onze school is werelds!"
We hebben heel veel boeken in de klas. Gelukkig maar, want we lezen élke dag! Samen in de kring, voor onszelf aan tafel of heerlijk in het lekker-lezen-zithoekje.
"Kijk eens, ik lees!"
Weet je hoe wij letters en woordjes leren? Nou, heel leuk! Soms doen we letterbingo of woordengalgje met z’n allen of we oefenen met een heus digibord-dictee!
"BINGO!"
Mijn meester heeft me geleerd dat als ik iets niet begrijp, ik gewoon om hulp mag vragen. Dan legt hij het op een andere manier uit. Eentje die vaak grappig is, via een verhaal of plaatje op het digibord. Nu durf ik om hulp te vragen én weet ik dat je soms op een andere manier leert!
"Ik leer anders, nou én!"
Wij leren niet alleen uit boeken, maar ook door te doen! Samen ontdekken we alles over IPC thema’s als: de actieve planeet, hoe bouwen we huizen of doen we een missie naar Mars. Het is écht LEUK om zo over de aarde, geschiedenis, natuur en zo te leren!
"IPC is great fun!"
Klimmen, klauteren, glijden, duikelen, schommelen, knikkeren, fietsen, rijden, voetballen, ping-pongen of spelen in de zandbak‘…het kan allemaal op ons schoolplein!
"Buitenspelen is fijn!"
Ik heb een ‘maatje’, ze zit in groep 7. Samen lezen we en oefent zij met mij de spellingsregels.
"Dit is mijn maatje!"
Weet je dat ik al vanaf groep 4 Anglia certificaten ‘spaar’? Onze school doet elk jaar mee aan dit internationale examen. Dan maak je een Engelse toets op je eigen niveau en die wordt dan helemaal naar Engeland gestuurd om daar te worden nagekeken!
"YES! Ik heb m’n Anglia gehaald"


Speerpunten Prinseschool


1. internationaal karakter | IPC

logo ipc_bw
S

inds 2008 werken we op de Prinseschool met het International Primary Curriculum, kortweg IPC. Dit is een een integraal, thematisch en creatief leerplan voor leerlingen van 4-12 jaar en richt zich op de creatieve en zaakvakken binnen het basisonderwijs. Het IPC is opgebouwd uit onderwijs- en persoonlijke leerdoelen voor elk vak en speelt in op de steeds kleiner wordende wereld.


Dit projectmatige curriculum heeft een hoog spelenderwijs-leren inslag en stimuleert hiermee de gehele ontwikkeling van een kind met een duidelijke focus op:
de sociaal emotionele ontwikkeling 
leren door te doen
stimuleren van ‘deep level thinking’ door ontdekkend en onderzoekend leren
Hiermee past het IPC met haar ‘great learning, great teaching, great fun’ goed bij de visie van en de cultuur binnen de Prinseschool.
Dit eigentijdse curriculum legt ook nadruk op Internationalisering wat naast het opbrengstgericht werken centraal staat in ons internationaal geörienteerde onderwijsconcept. Aan de hand van internationale leerdoelen leren we onze leerlingen respectvol en bewust met elkaar en met anderen om te gaan en samen te werken. Ook leren de kinderen een kritische mening over globale kwesties te vormen die tijdens de IPC thema’s behandeld worden.

2. tweetalig onderwijs | ANGLIA

logo anglia
H

et internationale karakter van de Prinseschool wordt niet alleen gekenmerkt door het van oorsprong Engelstalig lesprogramma van IPC, maar ook door ons tweetalige onderwijs. Al jarenlang wordt er op onze school al vanaf groep 1 spelenderwijs Engelse les gegeven. Per leerjaar wordt het Engels uitgebreid waarbij er ook schoolvakken in het Engels worden gegeven.Om onze leerlingen naast het volgen van de reguliere Engelse lessen een voorsprong te geven in het vervolgonderwijs, zijn wij als school aangesloten bij het Anglia network. In de Anglia lessen staat de verdieping van de Engelse taal en cultuur, spreekvaardigheid en het samenwerken centraal. Voor elke leerling, op een eigen niveau. Na het jaarlijkse examen ontvangt de leerling voor deze prestatie een internationaal erkend certificaat van het behaalde niveau. Ook wordt er tijdens de lessen tijd besteed aan het verbeteren van de Engelse kijk- en luister vaardigheden door o.a. Engelse schooltelevisie te kijken en nodigen we native speakers uit om in de groepen te spreken.

3. blended learning | T-PACK

logo lended learning
C

omputers, ipads, tablets… het zijn hulpmiddelen die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. Ook op de Prinseschool nemen internet, social media en deze hulpmiddelen een belangrijke plaats in. Het goed en veilig leren omgaan hiermee en gebruik maken van de vele mogelijkheden maakt dan ook onderdeel uit van de algemene ontwikkeling van onze leerlingen maar ook onze medewerkers op school.


Daarom hebben we ons ICT-beleid vormgegeven op basis van het T-PACK model. T-PACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge en dit heeft weer betrekking op de specifieke deskundigheid van de leerkracht om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerlingen met behulp van ICT. Dus ICT als een middel en niet als een doel op zich. Bij T-PACK staat blended learning voor een didactisch gefundeerde aanpak waarbij klassikale, digitale en informele leervormen geïntegreerd worden ingezet. De leerdoelen worden centraal gesteld en daarbij wordt een passende techniek gezocht. Zo ontstaat er een uitgekiende mix van offline en online leren.20161252_sticker150x250
Wij ontvangen subsidie van KWTO. Kenniscentrum Wetenschap en Techniek”

Met dit subsidiegeld hebben we de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kennis laten maken met de leerlijn techniek passend binnen ons IPC-curriculum. Hiervoor hebben de leerlingen lessen gevolgd bij de  lego education inovation studio. De lessen zijn volledig geintergreerd in ons curriculum.

De lessen richten zich hoofdzakelijk op inhoudelijke kennis van de techniekdomeinen, het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en 21st century skills. De kerndoelen 42, 44 en 45 zullen veelvuldig aan bod.

Tijdens de bezoeken aan de Saxion LEGO Education Innovation Studio komen leerlingen op een leuke en uitdagende manier in aanraking met techniek. PABO-docenten hebben hiervoor speciale lessen ontwikkeld op basis van LEGO Education. Tijdens deze lessen worden kinderen uitgedaagd met thema’s die aansluiten bij hun eigen belevingswereld. Ze krijgen bovendien volop de ruimte om gebruik te maken van hun eigen verbeeldingskracht om spelenderwijs te ontdekken hoeveel techniek er allemaal  verborgen zit in hun eigen omgeving. 

Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL)

Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) speelt een grote rol in de Saxion LEGO Education Innovation Studio. De LEGO Studio en het LEGO Education materiaal biedt volop ruimte om te ontdekken en te onderzoeken en geeft leerlingen de kans hun eigen ideeën te realiseren. Dit wordt nog eens extra benadrukt door de opzet van de lessen, waarin telkens weer een beroep gedaan wordt op de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden van kinderen. Via deze uitdagende aanpak krijgen de kinderen de kans om een onderzoekende houding te ontwikkelen die van groot belang is in de maatschappij van de toekomst.

De lessen zijn zo ontwikkeld dat naast de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden ook allerlei andere vaardigheden aan bod komen die van belang zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, communiceren en samenwerken (21st century skills).d komen in de workshops, maar integratie met andere vakgebieden zoals Taal en Rekenen zijn ook in de workshops verweven.